• University of Edinburgh Featured Masters Courses
 • Northumbria University Featured Masters Courses
 • University of Bristol Featured Masters Courses
 • University of Leeds Featured Masters Courses
 • University of Derby Online Learning Featured Masters Courses
 • Jacobs University Bremen gGmbH Featured Masters Courses
 • Aberystwyth University Featured Masters Courses

Postgrad LIVE! Study Fair

Birmingham | Bristol | Sheffield | Liverpool | Edinburgh

University College London Featured Masters Courses
Southampton Solent University Featured Masters Courses
Nottingham Trent University Featured Masters Courses
Cass Business School Featured Masters Courses
University of the West of England, Bristol Featured Masters Courses
0 miles
Languages, Literature & Cu…×

Mary Immaculate College, Limerick, Full Time Masters Degrees in Languages, Literature & Culture

We have 4 Mary Immaculate College, Limerick, Full Time Masters Degrees in Languages, Literature & Culture

 • Languages, Literature & Culture×
 • Mary Immaculate College, Limerick×
 • Full Time×
 • clear all
Showing 1 to 4 of 4
Order by 
This is a taught programme, which is designed to enrich the student’s knowledge of Modern English Language and Literature and to enhance his/her professional competence. Read more
This is a taught programme, which is designed to enrich the student’s knowledge of Modern English Language and Literature and to enhance his/her professional competence. It leads to doctoral study in the field for suitably qualified graduates. Students must complete six modules and write a minor thesis.

Aims of the programme:
• To widen and deepen student's knowledge and appreciation of English literature and contemporary critical theory
• To familiarise students with traditional and modern technological sources for research in English literature
• To equip students with the knowledge and skills required for doctoral studies
• To enhance students' career opportunities

Modules will be delivered on Mondays, Tuesdays and Wednesdays during the academic year from 4.00 p.m. to 6.00 p.m. in Mary Immaculate College.

Read less
Is é is cuspóir don chúrsa múinte iarchéime seo ná freastal ar chéimithe Gaeilge a bhfuil caighdeán ard Gaeilge acu agus fonn orthu breis staidéir a dhéanamh ar theanga agus litríocht na Gaeilge. Read more
Is é is cuspóir don chúrsa múinte iarchéime seo ná freastal ar chéimithe Gaeilge a bhfuil caighdeán ard Gaeilge acu agus fonn orthu breis staidéir a dhéanamh ar theanga agus litríocht na Gaeilge. Cuirfidh mic léinn an chúrsa seo go mór lena gcuid eolais ar phríomhréimsí léinn na Gaeilge agus chomh maith leis sin beidh seans acu cur leis an scil atá acu sa teanga féin. Is féidir an cúrsa seo a dhéanamh go lánaimseartha (bliain amháin) nó go páirtaimseartha (dhá bhliain). Beidh 6 mhodúl as na cinn seo thíos le déanamh ag mic léinn (dhá thráthnóna sa tseachtain) agus beidh miontráchtas le déanamh ar ábhar a bheidh gaolmhar le hábhair na modúl.

• An Nua-Litríocht I
• Nua-Litríocht na Gaeilge
• Litríocht na Sean-Ghaeilge
• Litríocht an 17ú agus an 18ú hAois & Léann na Lámhscríbhinní
• An Litríocht Chlasaiceach & An Nua-Ghaeilge Mhoch
• Gnéithe de Shochtheangeolaíocht na Gaeilg
• An Béaloideas
• An Ghaeilge agus na Meáin
• Léann an Aistriúcháin
• An Nua-Litríocht II

Read less
The MA in German Language and Culture in Europe is a new jointly taught programme by German Studies experts at both Mary Immaculate College and the University of Limerick. Read more
The MA in German Language and Culture in Europe is a new jointly taught programme by German Studies experts at both Mary Immaculate College and the University of Limerick. The design of the course responds to the demand for plurilingual European citizens and reflects Ireland’s increasing integration into a constantly changing European Union in which Germany represents a crucial economic, political and cultural force. By positioning German culture firmly within an EU and broader European context, the programme explores its relationship with Europe, the cultural dimensions of the European integration process and the inter-relationship of German and neighbouring cultures. Alongside comparative cultural knowledge the programme intends to provide graduates with high-level language competence in order to equip them with both the linguistic and conceptual skills to operate in an increasingly multicultural environment in Ireland and abroad and function effectively as cultural mediators between Ireland and the German-speaking countries. Designed to prepare students for leadership roles in cross-cultural contexts both within Ireland and for the EU, this programme is also attractive to existing and future teachers of German in secondary schools, where a progressive Europeanisation of the curriculum will be one of the features of educational reforms, and to students interested in evolving employment prospects in the tourism sector or multi-national companies.

The programme will enable students to:
• Analyse and interpret German-language culture within a broader European context, including the inter-relationship between Ireland and Germany, Switzerland, Austria
• Handle a wide range of communicative situations in the foreign language and communicate in oral and written German with a high degree of accuracy and confidence
• Function as plurilingual European citizens with both the linguistic and conceptual skills to operate in a future increasingly multi-cultural environment in Ireland and abroad and function effectively as cultural mediators between Ireland and the German-speaking countries
• Fulfil leadership roles in cross-cultural contexts
• Conceptualise larger research projects (e.g. in preparation for further study towards a PhD degree) and participate in a broader intellectual community of postgraduate research and learning.

Read less
Sa chlár nuálach seo, M. Oid. san Oideachas Lán-Ghaeilge, díreofar ar theoiric agus ar oideolaíocht an tumoideachais agus dátheangachais. Read more
Sa chlár nuálach seo, M. Oid. san Oideachas Lán-Ghaeilge, díreofar ar theoiric agus ar oideolaíocht an tumoideachais agus dátheangachais. Cuirfear sraith modúl atá comhtháute, comhleanúnach agus idirghaolmhar ar fail le freastal go sonrach ar oideoirí tumoideachais agus ar ghairmithe eile a bhíonn ag obair i réimse an oideachais lán-Ghaeilge. Beidh an clár cumaisc foghlama sea ar fail ar bhonn páirtaimseartha thar thréimhse dhá bhliain acadúla. Beidh an fhoghlaim chumaisc mar ghné Iárnach den chlár, i cuid den chlár curtha ar fail ar line agus an chuid eile curtha ar fail ar láthair ag an deireadh seachtaine – 6.30i.n. – 9.30i.n. ar an Aoine agus 9.30r.n. – 12.30i.n. ar an Satharn. Cuirfear soláthar for-rochtana san áireamh ag brath ar riachtanais na mac léinn. Is é a bheidh i gceist le gné foghlama ar an láthair de mhodúil áirithe ná seimineár ar feadh deireadh seachtaine a reáchtálfar sa Ghaeltacht. Beidh an clár curtha ar fail ar bhonn uaireanta foghlaim-threoraithe, seimineár ar line agus ar láthair, taithí phraiticiúil agus scoil samhraidh. Mar thoradh ar an gcur chuige cumaisc agus ar dhearadh an chláir, beidh taighdeoirí tábhachtacha idirnáisiúnta i láthair agus pléifidh said torthaí agus saincheisteanna nua i réimse an tumoideachais, an oideachais dhátheangaigh agus an dara teanga as line leis na mic léinn le linn an chláir.

Read less

 • 1
Show 10 15 30 per pageCookie Policy    X