• University of Glasgow Featured Masters Courses
  • University of Leeds Featured Masters Courses
  • Leeds Beckett University Featured Masters Courses
  • University of Edinburgh Featured Masters Courses
  • University of York Featured Masters Courses
  • Xi’an Jiaotong-Liverpool University Featured Masters Courses
  • Swansea University Featured Masters Courses
  • Regent’s University London Featured Masters Courses
De Montfort University Featured Masters Courses
Imperial College London Featured Masters Courses
University of Strathclyde Featured Masters Courses
FindA University Ltd Featured Masters Courses
University of London International Programmes Featured Masters Courses

Welsh / Cymraeg MA by Research


Course Description

Take advantage of one of our 100 Master’s Scholarships to study Welsh / Cymraeg at Swansea University, the Times Good University Guide’s Welsh University of the Year 2017. Postgraduate loans are also available to English and Welsh domiciled students. For more information on fees and funding please visit our website.

The Department of Welsh / Cymraeg has specialities in a number of fields:

• Literature over the centuries
• Creative writing
• Theory of literature
• Translation techniques and technology
• Bilingualism and language planning
• Welsh for Adults and language acquisition
• Language sociology
• Valleys culture
• Drama, film, animation, broadcasting and the digital media in Wales, the United Kingdom and the USA

Key Features of MA in Welsh / Cymraeg

A research degree in Welsh / Cymraeg gives you the chance to pursue a project based around your own passions and interests in Welsh / Cymraeg, leading to a qualification which can open the door to an academic career or boost employment prospects outside academia (in the private sector, the Civil Service, or education).

The MA by Research in Welsh / Cymraeg will give you the freedom to explore a topic of your own choosing in Welsh / Cymraeg and develop a methodology under the close supervision of two experienced academics in the field of Welsh / Cymraeg but without attending regular classes as required in taught programmes.

As a Welsh / Cymraeg research student you will be supervised closely by two experienced academics in the field of Welsh / Cymraeg. Typically, as a student enrolled in the MA by research in Welsh / Cymraeg you will meet them fortnightly in the first term and at regular intervals thereafter. Meetings are logged and goals agreed each time.

All research students including those of Welsh / Cymraeg programme are required to attend skills and training courses at College and Institutional level. They give presentations to other research students and staff at departmental seminars and the annual departmental postgraduate symposium including the Department of Welsh in June and the College of Arts and Humanities conference in October. Advanced research students including those of Welsh / Cymraeg may have opportunities to teach undergraduate tutorials and seminars. Welsh / Cymraeg research students have a budget (currently £200 per year) to attend conferences outside Swansea.

MA by Research in Welsh / Cymraeg degree typically lasts from one year (full-time study) to two years (part-time study).

The MA by Research in Welsh / Cymraeg is ideal for those who want:

- an MA qualification in niche areas where taught programmes are not offered;
- the experience of a research degree without committing to a PhD.

Research proposals are invited on any topic in Welsh / Cymraeg for which staff can provide supervision.

For informal queries regarding the MA by Research in Welsh / Cymraeg, please contact Non Vaughan Williams, Director of Postgraduate Studies at Academi Hywel Teifi, by phoning 01792 205678 (ext. 4815).

Mae gennym arbenigedd mewn nifer o feysydd:
• Llenyddiaeth ar hyd y canrifoedd
• Ysgrifennu creadigol
• Theori llenyddiaeth
• Technegau a thechnoleg cyfieithu
• Dwyieithrwydd a chynllunio ieithyddol
• Cymraeg i Oedolion a chaffael iaith
• Cymdeithaseg iaith
• Diwylliant y cymoedd
• Drama, ffilm, animeiddio, darlledu a’r cyfryngau digidol yng Nghymru, y Deyrnas Unedig ac America

Nodweddion Allweddol

Mae'r cwrs gradd ymchwil mewn astudiaethau Gymraeg yn rhoi cyfle i chi ddilyn prosiect ar rywbeth mae gennych ddiddordeb byw ynddo, a fydd yn arwain at gymhwyster a all agor drysau i yrfa academaidd neu roi hwb i'ch rhagolygon yn y byd gwaith y tu allan i'r byd academaidd (yn y sector preifat, y Gwasanaeth Sifil, neu addysg).

Bydd yn cynnig y rhyddid i chi ymchwilio i bwnc o'ch dewis a datblygu methodoleg o dan oruchwyliaeth fanwl dau academydd profiadol, heb orfod mynd i ddosbarthiadau rheolaidd fel sy'n ofynnol gan raglenni a addysgir.

Byddwch yn cael eich goruchwylio'n fanwl gan ddau academydd profiadol yn eich maes. Fel arfer, byddwch yn cwrdd â nhw bob pythefnos yn ystod y tymor cyntaf ac yn rheolaidd wedi hynny. Caiff y cyfarfodydd eu logio a bydd nodau'n cael eu cytuno bob tro.

Mae disgwyl i'r holl fyfyrwyr ymchwil fynd ar gyrsiau sgiliau a hyfforddi yn y Coleg a gan y Sefydliad. Maent yn rhoi cyflwyniadau i fyfyrwyr ymchwil eraill a staff mewn seminarau adrannol a'r symposiwm ôl-raddedig adrannol blynyddol ym mis Mehefin a chynhadledd Coleg y Celfyddydau a'r Dyniaethau ym mis Hydref. Mae'n bosibl y bydd cyfleoedd i fyfyrwyr ymchwil uwch roi tiwtorialau a seminarau i fyfyrwyr israddedig. Mae cyllideb (£200 y flwyddyn ar hyn o bryd) ar gael i chi fynd i gynadleddau y tu allan i Abertawe.

Mae graddau MA drwy Ymchwil fel arfer yn para am gyfnod o un flwyddyn (astudio'n llawn amser) neu ddwy flynedd (astudio'n rhan-amser).

Mae'r cwrs MA drwy Ymchwil yn ddelfrydol ar gyfer y rheini sy'n dymuno cael:

cymhwyster MA mewn meysydd arbenigol lle nad yw rhaglenni a addysgir yn cael eu cynnig;
profiad o gwrs gradd ymchwil heb orfod ymrwymo i gwrs PhD.
Gwahoddir cynigion ymchwil ar unrhyw bwnc y gall staff ddarparu goruchwyliaeth ar ei gyfer.

Am ymholiadau anffurfiol cysylltwch â: Non Vaughan Williams, Cyfarwyddwr Astudiaethau Ôl-radd Academi Hywel Teifi ar 01792 205678 (est. 4815).

Visit the Welsh / Cymraeg MA by Research page on the Swansea University website for more details!

Videos
Student Profiles
(Scholarship)

100 Swansea University Master's Scholarships - 20+ Awards

Swansea University is offering 100 Master’s Scholarships, each worth £3000 towards tuition fees for UK/EU students starting eligible master’s courses in September 2017.Eligible courses include:All LLM programmes (including LLM by Research)All MA programmes (including MA by Research)All MRes programmesAll MSc programmes (including MSc by Research)Please note that MPhil, GDL/CPE and LPC programmes are not eligible for the Swansea University Master’s Scholarship scheme.

Value of Scholarship(s)

3000

Eligibility

You must have, or expect to achieve, a minimum 2:1 honours degree (or equivalent).You must hold an offer to study on an eligible master’s course at Swansea University from September 2017. Programmes commencing in January, April and July 2017 are not eligible.

Application Procedure

Please visit our website for more details on how to apply.

Further Information

http://www.swansea.ac.uk/postgraduate/scholarships/taught/swansea-masters-scholarships-2017.phpEntry Requirements

Students applying for the Welsh / Cymraeg MA by Research should hold or expect to achieve a minimum of an upper second class honours degree (2:1), or equivalent, in a related subject or hold relevant work experience. If English is not your first language you will need an acceptable pass in an approved English Language qualification to make sure you get the full benefit from studying at Swansea. We consider a wide range of qualifications, including the Swansea University English Test, the British Council IELTS test (with a score of at least 6.5 and 5.5 in each component).

Email Enquiry

Recipient: Swansea University

Insert previous message below for editing? 
You haven’t included a message. Providing a specific message means universities will take your enquiry more seriously and helps them provide the information you need.
Why not add a message here
* required field
Send a copy to me for my own records.

Your enquiry has been emailed successfullyShare this page:

Cookie Policy    X