Postgrad LIVE! Study Fairs

Southampton | Bristol

Maynooth University Featured Masters Courses
University of the West of England, Bristol Featured Masters Courses
Imperial College London Featured Masters Courses
University of London Featured Masters Courses
University of Sussex Featured Masters Courses

Course content

**This course is only available through the medium of Welsh**

Mae nifer y cymunedau a’r gweithleoedd dwyieithog ac amlieithog ar gynnydd, a chynllunio ieithyddol yn faes o bwysigrwydd cynyddol. O’r herwydd, ceir mwyfwy o alw am unigolion sydd â’r wybodaeth a’r sgiliau angenrheidiol i lunio strategaethau a systemau effeithiol sy’n hyrwyddo cydraddoldeb ieithyddol. Wrth i ystyriaethau ieithyddol ddod yn flaenoriaeth ar gyfer llawer o feysydd - datblygu, cynllunio, addysg, iechyd, TG, marchnata - mae angen i staff mewn amrywiaeth eang o feysydd ddatblygu dealltwriaeth a sgiliau ym maes cynllunio ieithyddol. Ar ben hynny, mae cyhoeddi Mesur y Gymraeg (Cymru) (2011) wedi newid y fframwaith cyfreithiol ynghylch defnyddio'r Gymraeg ac felly’n golygu galw cynyddol fyth am weithlu dwyieithog, amryddawn.

Mae’r MA mewn Polisi a Chynllunio Iaith yn archwilio, mewn modd arloesol a chynhwysfawr, faes sy’n dod yn fwyfwy pwysig yng Nghymru a’r tu hwnt. Mae’r rhaglen yn elwa o arbenigedd amrywiol ysgolion Prifysgol Bangor ym meysydd Gwyddorau Cymdeithas, Ieithyddiaeth, Y Gyfraith, Busnes, Y Gymraeg, a Gwyddorau Iechyd a fydd yn rhoi i fyfyrwyr ddealltwriaeth o’r cwestiynau theoretig yng nghyswllt Cynllunio Iaith, yn ogystal â’r cwestiynau cymhwysol hollbwysig.

Darllenwch daflen y cwrs.

Course content is for guidance purposes only and may be subject to change.

Careers and Employability

Rhagolygon Gyrfaeodd

Mae’r rhaglen yn paratoi myfyrwyr i weithio mewn amrywiaeth o swyddi – yn y sector cyhoeddus, y sector preifat a’r trydydd sector – yn cynnwys swyddogion iaith, datblygu polisi, rheolwyr, marchnata. Mae’r rhaglen hefyd yn paratoi’r myfyrwyr ar gyfer astudiaeth ar lefel ddoethurol ym maes eang cynllunio iaith. Yn ogystal, mae’r rhaglen yn addas iawn i ymarferwyr a gweithwyr proffesiynol sy’n gweithio’n barod ym maes cynllunio ieithyddol ond sydd am gymhwyso fframwaith theoretig a chyd-destun rhyngwladol i’w gwaith dyddiol.


Visit the Polisi a Chynllunio Ieithyddol - MA page on the Bangor University website for more details!

Loading...

Loading...

Loading...

Loading...


Enquire About This Course

Recipient: Bangor University

* required field

Please correct the errors indicated below to send your enquiry


Your enquiry has been emailed successfully