• University of York Featured Masters Courses
  • University of Glasgow Featured Masters Courses
  • Leeds Beckett University Featured Masters Courses
  • University of Leeds Featured Masters Courses
  • University of Edinburgh Featured Masters Courses
  • Swansea University Featured Masters Courses
  • Xi’an Jiaotong-Liverpool University Featured Masters Courses
  • Regent’s University London Featured Masters Courses
De Montfort University Featured Masters Courses
Southampton Solent University Featured Masters Courses
University of St Andrews Featured Masters Courses
Barcelona Executive Business School Featured Masters Courses
University of Leeds Featured Masters Courses

Polisi a Chynllunio Ieithyddol MA


Course Description

**This course is only available through the medium of Welsh**

Mae nifer y cymunedau a’r gweithleoedd dwyieithog ac amlieithog ar gynnydd, a chynllunio ieithyddol yn faes o bwysigrwydd cynyddol. O’r herwydd, ceir mwyfwy o alw am unigolion sydd â’r wybodaeth a’r sgiliau angenrheidiol i lunio strategaethau a systemau effeithiol sy’n hyrwyddo cydraddoldeb ieithyddol. Wrth i ystyriaethau ieithyddol ddod yn flaenoriaeth ar gyfer llawer o feysydd - datblygu, cynllunio, addysg, iechyd, TG, marchnata - mae angen i staff mewn amrywiaeth eang o feysydd ddatblygu dealltwriaeth a sgiliau ym maes cynllunio ieithyddol. Ar ben hynny, mae cyhoeddi Mesur y Gymraeg (Cymru) (2011) wedi newid y fframwaith cyfreithiol ynghylch defnyddio'r Gymraeg ac felly’n golygu galw cynyddol fyth am weithlu dwyieithog, amryddawn.

Mae’r MA mewn Polisi a Chynllunio Iaith yn archwilio, mewn modd arloesol a chynhwysfawr, faes sy’n dod yn fwyfwy pwysig yng Nghymru a’r tu hwnt. Mae’r rhaglen yn elwa o arbenigedd amrywiol ysgolion Prifysgol Bangor ym meysydd Gwyddorau Cymdeithas, Ieithyddiaeth, Y Gyfraith, Busnes, Y Gymraeg, a Gwyddorau Iechyd a fydd yn rhoi i fyfyrwyr ddealltwriaeth o’r cwestiynau theoretig yng nghyswllt Cynllunio Iaith, yn ogystal â’r cwestiynau cymhwysol hollbwysig.

Visit the Polisi a Chynllunio Ieithyddol MA page on the Bangor University website for more details!

Videos
Student Profiles
(Scholarship)

125th Anniversary Scholarships - 20+ Awards

125th Anniversary Research Scholarships£5M investment for up to 125 research studentships and bursaries from Sept ‘09To celebrate our 125th anniversary, Bangor University is launching a five year programme of postgraduate expansion. This starts in 2009-10 when we will invest around £5M in up to 125 research studentships and bursaries, with further expansion and more opportunities to apply for in the future. The new Scholarships scheme offers opportunities to the very best students to work with our leading academics and rising stars across each of our six Colleges: Arts & Humanities
Business, Social Sciences & Law
Education and Lifelong Learning
Natural Sciences
Health & Behavioural Sciences
Physical & Applied SciencesThe majority of the Bangor 125th Anniversary Scholarships will be fully-funded studentships, covering all fees for three years plus an annual maintenance allowance. A number of research studentships will specifically be available for outstanding international students. In addition, there are a large number of Bursary awards worth £6,500 a year and a variety of targeted awards.For further information, and to register your interest at the earliest opportunity, follow the web link below.

Value of Scholarship(s)

Fully-funded research studentships + maintenance allowance

Eligibility

The new Scholarships scheme offers opportunities to the very best students to work with our leading academics and rising stars across each of our six Colleges.

Application Procedure

Initially, follow the web link below to register your interest. Further information will be sent directly.

Further Information

http://www.bangor.ac.uk/scholarships/Entry Requirements

2.1 in relevant discipline, or equivalent professional experience

Email Enquiry

Recipient: Bangor University

Insert previous message below for editing? 
You haven’t included a message. Providing a specific message means universities will take your enquiry more seriously and helps them provide the information you need.
Why not add a message here
* required field
Send a copy to me for my own records.

Your enquiry has been emailed successfullyShare this page:

Cookie Policy    X