• University of Glasgow Featured Masters Courses
  • Regent’s University London Featured Masters Courses
  • University of Edinburgh Featured Masters Courses
  • Leeds Beckett University Featured Masters Courses
  • Swansea University Featured Masters Courses
  • University of Leeds Featured Masters Courses
  • Xi’an Jiaotong-Liverpool University Featured Masters Courses
  • University of York Featured Masters Courses
London School of Hygiene & Tropical Medicine Featured Masters Courses
University of Leeds Featured Masters Courses
University of Strathclyde Featured Masters Courses
University of Leeds Featured Masters Courses
Cardiff University Featured Masters Courses

MA sa Ghaeilge


Course Description

Is é is cuspóir don chúrsa múinte iarchéime seo ná freastal ar chéimithe Gaeilge a bhfuil caighdeán ard Gaeilge acu agus fonn orthu breis staidéir a dhéanamh ar theanga agus litríocht na Gaeilge. Cuirfidh mic léinn an chúrsa seo go mór lena gcuid eolais ar phríomhréimsí léinn na Gaeilge agus chomh maith leis sin beidh seans acu cur leis an scil atá acu sa teanga féin. Is féidir an cúrsa seo a dhéanamh go lánaimseartha (bliain amháin) nó go páirtaimseartha (dhá bhliain). Beidh 6 mhodúl as na cinn seo thíos le déanamh ag mic léinn (dhá thráthnóna sa tseachtain) agus beidh miontráchtas le déanamh ar ábhar a bheidh gaolmhar le hábhair na modúl.

• An Nua-Litríocht I
• Nua-Litríocht na Gaeilge
• Litríocht na Sean-Ghaeilge
• Litríocht an 17ú agus an 18ú hAois & Léann na Lámhscríbhinní
• An Litríocht Chlasaiceach & An Nua-Ghaeilge Mhoch
• Gnéithe de Shochtheangeolaíocht na Gaeilg
• An Béaloideas
• An Ghaeilge agus na Meáin
• Léann an Aistriúcháin
• An Nua-Litríocht II

Visit the MA sa Ghaeilge page on the Mary Immaculate College, Limerick website for more details!

Entry Requirements

De ghnáth bheadh céim sa Ghaeilge (2.1) ag iarratasóirí

Email Enquiry

Recipient: Mary Immaculate College, Limerick

Insert previous message below for editing? 
You haven’t included a message. Providing a specific message means universities will take your enquiry more seriously and helps them provide the information you need.
Why not add a message here
* required field
Send a copy to me for my own records.

Your enquiry has been emailed successfullyShare this page:

Cookie Policy    X