• Anglia Ruskin University Featured Masters Courses
  • University of Southampton Featured Masters Courses
  • Goldsmiths, University of London Featured Masters Courses
  • Swansea University Featured Masters Courses
  • University of Edinburgh Featured Masters Courses
  • University of Edinburgh Featured Masters Courses
  • Jacobs University Bremen gGmbH Featured Masters Courses
  • Ross University School of Veterinary Medicine Featured Masters Courses
University of Manchester Featured Masters Courses
Barcelona Technology school Featured Masters Courses
Bocconi University Featured Masters Courses
Nottingham Trent University Featured Masters Courses
FindA University Ltd Featured Masters Courses

Course content

Tá deiseanna fostaíochta nua ann le roinnt blianta anuas do chéimithe a bhfuil ardscileanna teanga acu sa Ghaeilge, go háirithe ó tháinig Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 i bhfeidhm agus ó bhain an Ghaeilge stádas oifigiúil amach san Aontas Eorpach. Tá an MA seo sa Ghaeilge Fheidhmeach dírithe go príomha ar na fostaithe de chuid na hearnála poiblí a bheidh ag obair trí mheán na Gaeilge as seo amach agus ar chéimithe ar mian leo teacht i dtír ar na deiseanna fostaíochta a bheidh ar fáil in Éirinn agus san Eoraip sna blianta atá romhainn.

Loading...

Loading...

Loading...


Enquire About This Course

Recipient: Dublin Institute of Technology

Insert previous message below for editing? 
You haven’t included a message. Providing a specific message means universities will take your enquiry more seriously and helps them provide the information you need.
Why not add a message here
* required field
Send a copy to me for my own records.

Your enquiry has been emailed successfully
Cookie Policy    X