• University of Glasgow Featured Masters Courses
  • University of Edinburgh Featured Masters Courses
  • Xi’an Jiaotong-Liverpool University Featured Masters Courses
  • Leeds Beckett University Featured Masters Courses
  • Regent’s University London Featured Masters Courses
  • University of Leeds Featured Masters Courses
  • Swansea University Featured Masters Courses
  • University of York Featured Masters Courses
Middlesex University Featured Masters Courses
Cass Business School Featured Masters Courses
Leeds Beckett University Featured Masters Courses
University of Strathclyde Featured Masters Courses
Cardiff University Featured Masters Courses

MA sa Ghaeilge Fheidhmeach DT587


Course Description

Tá deiseanna fostaíochta nua ann le roinnt blianta anuas do chéimithe a bhfuil ardscileanna teanga acu sa Ghaeilge, go háirithe ó tháinig Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003 i bhfeidhm agus ó bhain an Ghaeilge stádas oifigiúil amach san Aontas Eorpach. Tá an MA seo sa Ghaeilge Fheidhmeach dírithe go príomha ar na fostaithe de chuid na hearnála poiblí a bheidh ag obair trí mheán na Gaeilge as seo amach agus ar chéimithe ar mian leo teacht i dtír ar na deiseanna fostaíochta a bheidh ar fáil in Éirinn agus san Eoraip sna blianta atá romhainn.

Entry Requirements

Beidh iarrthóirí ar an gcúrsa seo ina gcéimithe le honóracha (grád 2.2 nó nios airde), nó a chomhionann, le Gaeilge nó le discipliní eile atá in ann a léiriú go bhfuil léibhéal cumais sa Ghaeilge acu ar ionann é agus B1+ ar an bhFráma Tagartha Eorpach Coiteann do Theangacha.Beidh ar gach iarrthóir dul faoi thástáil teanga.

Email Enquiry

Recipient: Dublin Institute of Technology

Insert previous message below for editing? 
You haven’t included a message. Providing a specific message means universities will take your enquiry more seriously and helps them provide the information you need.
Why not add a message here
* required field
Send a copy to me for my own records.

Your enquiry has been emailed successfullyShare this page:

Cookie Policy    X