• University of Surrey Featured Masters Courses
  • Birmingham City University Featured Masters Courses
  • University of Bristol Featured Masters Courses
  • Northumbria University Featured Masters Courses
  • Ulster University Featured Masters Courses
  • University of Derby Online Learning Featured Masters Courses
  • Xi’an Jiaotong-Liverpool University Featured Masters Courses
De Montfort University Featured Masters Courses
Birmingham City University Featured Masters Courses
Liverpool John Moores University Featured Masters Courses
University College Cork Featured Masters Courses
Cardiff University Featured Masters Courses

MA/MSc Rheolaeth Amgylcheddol Gynaliadwy/Sustainable Environmental Management

Course Content

Course content

This course is only offered through the medium of Welsh.

* Diddordeb yn ein dyfodol?
* Wedi graddio'n ddiweddar?
* Profiad eang o waith perthnasol?
* Angen hwb i'ch gyrfa?
* Am astudio drwy gyfrwng y Gymraeg?

Mae’r cwrs meistr cyfrwng Cymraeg unigryw hwn wedi ei anelu at fyfyrwyr sydd â diddordeb gwirioneddol mewn datblygiad cynaliadwy a materion amgylcheddol.

Mae galw cynyddol gan gyflogwyr yng Nghymru am bobl sydd nid yn unig gyda’r cymwysterau amgylcheddol perthnasol, ond sydd hefyd yn gallu trin a thrafod y maes allweddol hwn trwy gyfrwng y Gymraeg. Yn wir, mae meithrin a datblygu staff dwyieithog proffesiynol yn flaenoriaeth iddynt ac mae’r cwrs hwn yn arbennig o addas ar gyfer myfyrwyr sy’n awyddus i ddilyn gyrfa yn y maes allweddol hwn.

ACCESS TO MASTERS SCHOLARSHIPS ARE AVAILABLE FOR THIS COURSE.

Visit the MA/MSc Rheolaeth Amgylcheddol Gynaliadwy/Sustainable Environmental Management page on the Bangor University website for more details!

Loading...

Loading...

Loading...

Loading...


Enquire About This Course

Recipient: Bangor University

* required field

Please correct the errors indicated below to send your enquiry


Your enquiry has been emailed successfully
Cookie Policy    X