• Xi’an Jiaotong-Liverpool University Featured Masters Courses
  • Loughborough University London Featured Masters Courses
  • Arden University Featured Masters Courses
  • University of Leeds Featured Masters Courses
  • Loughborough University Featured Masters Courses
  • Ulster University Featured Masters Courses
  • Goldsmiths, University of London Featured Masters Courses
  • Queen Mary University of London Featured Masters Courses
King’s College London Featured Masters Courses
Cass Business School Featured Masters Courses
University of Hertfordshire Featured Masters Courses
Queen Mary University of London Featured Masters Courses
Northumbria University Featured Masters Courses

MA/MSc Rheolaeth Amgylcheddol Gynaliadwy/Sustainable Environmental Management


Course Description

This course is only offered through the medium of Welsh.

* Diddordeb yn ein dyfodol?
* Wedi graddio'n ddiweddar?
* Profiad eang o waith perthnasol?
* Angen hwb i'ch gyrfa?
* Am astudio drwy gyfrwng y Gymraeg?

Mae’r cwrs meistr cyfrwng Cymraeg unigryw hwn wedi ei anelu at fyfyrwyr sydd â diddordeb gwirioneddol mewn datblygiad cynaliadwy a materion amgylcheddol.

Mae galw cynyddol gan gyflogwyr yng Nghymru am bobl sydd nid yn unig gyda’r cymwysterau amgylcheddol perthnasol, ond sydd hefyd yn gallu trin a thrafod y maes allweddol hwn trwy gyfrwng y Gymraeg. Yn wir, mae meithrin a datblygu staff dwyieithog proffesiynol yn flaenoriaeth iddynt ac mae’r cwrs hwn yn arbennig o addas ar gyfer myfyrwyr sy’n awyddus i ddilyn gyrfa yn y maes allweddol hwn.

ACCESS TO MASTERS SCHOLARSHIPS ARE AVAILABLE FOR THIS COURSE.

Visit the MA/MSc Rheolaeth Amgylcheddol Gynaliadwy/Sustainable Environmental Management page on the Bangor University website for more details!

Student Profiles
(Scholarship)

Access to Masters - 6 Awards

The Scholarships fund a 1 year Masters degree that includes a work placement with a company in the convergence area of Wales (West Wales and the Valleys). The funding covers tuition fees and pays the student a living allowance of £113 per week (46 weeks, tax free).

Value of Scholarship(s)

£8K

Eligibility

Applicants need to be UK or EU categorised with a permanent or term time address in the convergence area of Wales. Further details of the funding can be found on the ATM website http://www.bangor.ac.uk/atm

Application Procedure

Students who have applied to the School for a place on this course and wish to apply for ATM funding should contact the Course Director, Dr Paula Roberts.

Further Information

http://www.bangor.ac.uk/senrgy/courses/pg/index.php.en?view=course&prospectustype=postgraduate&courseid=541&subjectarea=19Entry Requirements

Dylai bod gan ymgeiswyr radd Dosbarth 2(ii), neu uwch, mewn maes perthnasol. Derbynnir ceisiadau hefyd gan ymgeiswyr gyda chefndir mewn meysydd eraill ond sydd â gwir ymroddiad a diddordeb mewn astudio’r pwnc. Hefyd byddwn yn derbyn ymgeiswyr sydd heb radd ond sydd â phrofiad eang o waith perthnasol ac sy’n awyddus i ddatblygu neu newid gyrfa.

Last Updated

28 July 2017

Email Enquiry

Recipient: Bangor University

Insert previous message below for editing? 
You haven’t included a message. Providing a specific message means universities will take your enquiry more seriously and helps them provide the information you need.
Why not add a message here
* required field
Send a copy to me for my own records.

Your enquiry has been emailed successfully
Cookie Policy    X