• University of Bristol Featured Masters Courses
  • University of Edinburgh Featured Masters Courses
  • Cardiff University Featured Masters Courses
  • Jacobs University Bremen gGmbH Featured Masters Courses
  • Northumbria University Featured Masters Courses
  • University of Surrey Featured Masters Courses
  • Aberystwyth University Featured Masters Courses
  • Swansea University Featured Masters Courses

Postgrad LIVE! Study Fair

Edinburgh

University of London International Programmes Featured Masters Courses
Liverpool John Moores University Featured Masters Courses
University of Cambridge Featured Masters Courses
Cranfield University Featured Masters Courses
University of Manchester Featured Masters Courses

Course content

This course is only offered through the medium of Welsh.

* Diddordeb yn ein dyfodol?
* Wedi graddio'n ddiweddar?
* Profiad eang o waith perthnasol?
* Angen hwb i'ch gyrfa?
* Am astudio drwy gyfrwng y Gymraeg?

Mae’r cwrs meistr cyfrwng Cymraeg unigryw hwn wedi ei anelu at fyfyrwyr sydd â diddordeb gwirioneddol mewn datblygiad cynaliadwy a materion amgylcheddol.

Mae galw cynyddol gan gyflogwyr yng Nghymru am bobl sydd nid yn unig gyda’r cymwysterau amgylcheddol perthnasol, ond sydd hefyd yn gallu trin a thrafod y maes allweddol hwn trwy gyfrwng y Gymraeg. Yn wir, mae meithrin a datblygu staff dwyieithog proffesiynol yn flaenoriaeth iddynt ac mae’r cwrs hwn yn arbennig o addas ar gyfer myfyrwyr sy’n awyddus i ddilyn gyrfa yn y maes allweddol hwn.

ACCESS TO MASTERS SCHOLARSHIPS ARE AVAILABLE FOR THIS COURSE.

Visit the MA/MSc Rheolaeth Amgylcheddol Gynaliadwy/Sustainable Environmental Management page on the Bangor University website for more details!

Loading...

Loading...

Loading...

Loading...


Enquire About This Course

Recipient: Bangor University

Insert previous message below for editing? 
You haven’t included a message. Providing a specific message means universities will take your enquiry more seriously and helps them provide the information you need.
Why not add a message here
* required field
Send a copy to me for my own records.

Your enquiry has been emailed successfully




Cookie Policy    X