It's not too late to start a Masters in 2021 | BROWSE SEPTEMBER STARTS Start a Masters in 2021 BROWSE SEPTEMBER STARTS
Risktec Solutions Featured Masters Courses
Queen Margaret University, Edinburgh Featured Masters Courses
Ulster University Featured Masters Courses

MA Astudiaethau Cyfieithu Proffesiynol


Aberystwyth University Welsh & Celtic Studies

Full time September MA 1 year

About the course

Trosolwg

Trwy nawdd gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, arweinir a dysgir y cynllun uwchraddedig cenedlaethol hwn, yn bennaf, gan Brifysgol Aberystwyth. Mae'r cynllun hefyd yn cynnwys elfen gydweithredol, a Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant sy’n darparu ac yn dysgu’r modiwlau cyfieithu ar y pryd ac isdeitlo opsiynol.

Mae’r cynllun hwn yn addas i unrhyw un sy’n dymuno datblygu gyrfa ym maes cyfieithu proffesiynol. Mae’n gynllun hyblyg iawn a gallwch ddewis un o dri llwybr: Tystysgrif (60 credyd), Diploma (120 credyd) neu MA (180 credyd).

Manylion y

Read more about this course

Entry Requirements

2:2 Bachelors degree in a relevant subject area, or equivalent. Non-graduates will be considered individually based on relevant work experience.


Fees

For latest fees and funding information, please visit our website: Please see the university website for further information on fees for this course.

 Course Content


Where is Aberystwyth University

Student Profile(s)

Nia Jones

Y peth gorau am y cwrs yw fy mod yhn gallu dysgu sgiliau a chrefft cyfieithu drwy wneud tasgau a osodir i ni, a chael cyfle i fynd ar brofiad gwiath estynedig. Mae elfen o draethodau, wrth gwrs, on drwy gyfieithu'n gyson dwi'n teimlo mod i'n cael cyfle i ddysgu a gwella bob wythnos. Mae'r cwrs wedi rhoi cyfle i mi ailhyfforddi a newid gyrfa ar ôl gweithio am ugain mlynedd mewn un maes, ac ennill cymhwyster fydd o fantais wrth i mi chwilio am waith.

Scholarships

Mae’r Coleg yn cynnig hyd at ddeg o ysgoloriaethau cyfwerth ag amser llawn y flwyddyn ar gyfer myfyrwyr sydd am astudio cyrsiau gradd meistr yn gyfan gwbl neu’n rhannol drwy gyfrwng y Gymraeg.

Value of Scholarship(s)

3000

Eligibility

Ar gyfer myfyrwyr sy’n bwriadu astudio cwrs sydd ag o leiaf 60 credyd wedi ei addysgu drwy gyfrwng y Gymraeg a chyflwyno traethodau hir yn Gymraeg.

Application Procedure

Gweler gwefan y Coleg am wybodaeth ychwanegol a ffurflen gais.

Further Information

http://www.colegcymraeg.ac.uk/cy/astudio/cymorthariannol/ysgoloriaethaumeistr/

Aberystwyth University offers a Scholarship towards Taught Masters, LLM by research and MPhil tuition fees for Aberystwyth University graduates. The Aber-Grad Scholarship applies to both UK/EU and International students. If you hold a First Class Bachelors (Hons.) degree, then the scholarship will be 20% of your tuition fees. Holders of Second Class degrees are eligible for a scholarship worth 10% of your Taught Masters tuition fee.

Value of Scholarship(s)

10% - 20% discount of Taught Masters tuition fee

Eligibility

Students must be graduates of Aberystwyth University having gained at least a 2:2 or above.

Application Procedure

Applications for relevant courses must be received by the publicised deadline. You do not need to apply separately for this loyalty discount as it is automatically applied to course fees on enrolment where eligible.

Further Information

https://www.aber.ac.uk/en/postgrad/fees-finance/uk-eu/taught/#aber-grad-scholarships

Search Suggestions

Based on your current searches we recommend the following search filters

Course Suggestions

Based on your current search criteria we thought you might be interested in these