University of Nottingham in China Featured Masters Courses
Long Island University Featured Masters Courses
University of East London Featured Masters Courses
Coventry University Featured Masters Courses
University of East London Featured Masters Courses

Course content

Is í aidhm an chláir ná clár struchtúrtha dochtúireachta sa Nua-Ghaeilge a chur ar fáil do mhic léinn ar mian leo tabhairt faoi ardtaighde i réimsí áirithe den disciplín. Is iad cuspóirí an chláir ná scileanna cineálacha.

Déanfar an clár a sheachadadh trí mhodúil mhúinte chineálacha, inaistrithe, sainiúil don ábhar, agus trí shainmhodúil a chuirfidh an Roinn agus ranna eile sa Dámh ar fáil, agus, más cuí, modúil a chuirtear ar fáil in institiúidí eile in Éirinn nó thar sáile, trí cheachtanna praiticiúla, cur i láthair páipéar comhdhála, freastal ar mháistir-ranganna agus/nó scoileanna samhraidh/geimhridh.

Deiseanna Fostaíochta

Múinteoireacht ar an dara nó ar an tríú leibhéal; aistritheoireacht; iriseoireacht agus na meáin chumarsáide; riarachán.

Visit the M. Litt. Research page on the Maynooth University website for more details!

Loading...

Loading...

Loading...


Enquire About This Course

Recipient: Maynooth University

* required field

Please correct the errors indicated below to send your enquiry


Your enquiry has been emailed successfully

FindAMasters. Copyright 2005-2018
All rights reserved.

Let us know you agree to cookies

We use cookies to give you the best online experience. By continuing, we'll assume that you're happy to receive all cookies on this website. To read our privacy policy click here

Ok