• St Mary’s University, Twickenham Featured Masters Courses
  • Goldsmiths, University of London Featured Masters Courses
  • Xi’an Jiaotong-Liverpool University Featured Masters Courses
  • Cardiff University Featured Masters Courses
  • University of Derby Online Learning Featured Masters Courses
  • University of Glasgow Featured Masters Courses
  • Coventry University Featured Masters Courses
  • New College of the Humanities Featured Masters Courses
De Montfort University Featured Masters Courses
Cranfield University Featured Masters Courses
University of Hertfordshire Featured Masters Courses
University of Worcester Featured Masters Courses
Northumbria University Featured Masters Courses
"sail"×
0 miles

Masters Degrees (Sail)

  • "sail" ×
  • clear all
Showing 1 to 6 of 6
Order by 
The MRes in Economic and Social History will allow you to focus specifically on economic and social history and its methods of analysis, while giving you the opportunity to study other topics in international history, religious and cultural history, political history, naval or gender history. Read more
The MRes in Economic and Social History will allow you to focus specifically on economic and social history and its methods of analysis, while giving you the opportunity to study other topics in international history, religious and cultural history, political history, naval or gender history.

You can select from option modules that include subjects such as ritual in the Middle Ages; witchcraft and the supernatural in the 16th and 17th centuries; sexuality; health, medicine; gender and the body; party politics and international diplomacy; and the impact of modern wars on culture, economy, society and memory.

The MRes provides essential training for PhD study in History, as well as an opportunity to develop particular interests in the history of different countries and periods through taught modules and a 25,000 word dissertation on a topic of your choosing within the MRes programme subject area.

The Programme

- offers an excellent education in a very wide range of historical subjects and geographical locations over a broad time-span from Anglo-Saxon England to modern Western and Eastern Europe, some parts of Asia, North and South America, and Africa;
- produces graduates who are highly competent in subject-specific, core academic, and personal and key skills that are both relevant and transferable to employment;
- draws on the expertise of a number of highly respected research centres which are at the forefront of their respective disciplines;
- participation in joint seminar programmes offering insights into a very wide range of research cultures and specialisms;
- excellent preparation for students intending to continue on to doctoral-level research with a good track record in obtaining funding for further study.

Optional modules

Some examples of the optional modules which may be available are; Qualitative Methods in Social Research; Applied Quantitative Data Analysis; Philosophy of the Social Sciences ; Gender, Society and Culture in Early Modern England; Medieval Research Skills; Interpreting the Middle Ages; Supervised Independent Study in the Humanities; Supervised Independent Study in the Humanities; British Naval Power in the Era of Sail 1660-1815; Approaches to War and Society in the Twentieth Century; Medicine in Medieval and Early Modern England; Everyday Life in the Soviet Union; War 1450 to the Presen and Empires and Globalisation, c.1800-2000.

The modules listed here provide examples of what you can expect to learn on this degree course based on recent academic teaching. The precise modules available to you in future years may vary depending on staff availability and research interests, new topics of study, timetabling and student demand

Read less
Nid oes llawer o eiriau sydd mor atgofus a chyfareddol â ‘Cheltaidd’, yn dwyn i gof cywreinrwydd gemwaith yr Oes Efydd, adeiladwaith enfawr Côr y Cewri a Newgrange, chwedlau Arthur a Cú Chulainn a chrefft Farddol brenhinoedd a thywysogion y canol oesoedd. Read more
Nid oes llawer o eiriau sydd mor atgofus a chyfareddol â ‘Cheltaidd’, yn dwyn i gof cywreinrwydd gemwaith yr Oes Efydd, adeiladwaith enfawr Côr y Cewri a Newgrange, chwedlau Arthur a Cú Chulainn a chrefft Farddol brenhinoedd a thywysogion y canol oesoedd. Ond mae ‘Celtaidd’ hefyd yn gysylltiedig â’r Dadeni, yr Ymoleuo a’r Byd Newydd; Rhamantiaeth, Chwyldro a brwydr ieithoedd, llenyddiaeth a hunaniaethau cenedlaethol cyfan i oroesi yn y cyfnod Modern.

Mae’r cwrs course newydd hwn ym Mhrifysgol Bangor yn rhoi’r cyfle a’r gallu i fyfyrwyr fedru didoli’r ffeithiau a’r ffuglen, ac i ateb yn fanwl y cwestiwn:

‘Pwy oedd – a phwy yw – y Celtiaid?’

Yn ystod un flwyddyn academaidd bydd modiwlau yn cael eu dysgu gan arbenigwyr yn Ysgolion Cymraeg; Hanes, Hanes Cymru ac Archaeoleg; a Cherddoriaeth, yn canolbwyntio ar lenyddiaeth, archaeoleg, crefydd, mytholeg, hynafiaeth, hanes celf a cherddoriaeth, er mwyn archwilio diwylliant a hunaniaeth y bobl Geltaidd o’r bryngaerau cynhanes i seneddau datganoledig ac annibynnol heddiw.

Bydd myfyrwyr hefyd yn cael arweiniad wrth wneud eu hymchwil eu hunain ar gyfer traethawd hir gradd Meistr ar bwnc o’u dewis.

Mae’r holl gyfarwyddyd ar gael yn Gymraeg a Saesneg, ac mae cefnogaeth gynhwysfawr ESOL ar gael lle bo angen.

Dyma rai o’r prif bynciau sy’n cael eu trafod yn y cwrs course:

A yw’r ‘Celtiaid’ yn bodoli mewn gwirionedd, ac os felly, pwy a beth ydynt? Sut allwn ni drafod cwestiynau o’r fath, gyda pha fethodoleg a gyda pha dystiolaeth?
Sut mae’r gair ei hun (‘Celt’, ‘Keltoi’, ac yn y blaen) wedi cael ei ddefnyddio ar hyd y canrifoedd, o haneswyr Clasurol i gerddorion pop modern?
Beth yw cryfderau a gwendidau ‘Celtomania’ a ‘Celtosgeptigiaeth’? Sut mae’r cysyniad o’r ‘Celtiaid’ wedi ei ddarganfod a’i wrthod mewn gwahanol feysydd fel Llenyddiaeth, Archaeoleg, Ieithyddiaeth, Cerddoriaeth, Crefydd?
Sut y cyfrannodd ysgolheigion cyfandirol y bedwaredd ganrif ar bymtheg at greu’r ‘Celtiaid’?
Sut y gwnaeth y bobl sy’n siarad ieithoedd Celtaidd ennill eu hunaniaeth eu hunain a sut maent yn dal i wneud hynny? Beth mae’r testunau canoloesol (Cyfreithiau, Chwedlau, Barddoniaeth Llys, Bywydau’r Seintiau) a chanfyddiadau archeolegol yn dweud wrthym, a beth sydd gan hanes diweddar i’w ddweud?
Beth yw’r prif ffynonellau tystiolaeth am hanes a hunaniaeth y bobl ‘Geltaidd’ (hynny yw, y rhai sy’n siarad ieithoedd Celtaidd yn y cyfnod modern)? Sut ydym ni’n defnyddio’r ffynonellau hyn? A all Arthur a Cú Chulainn ddweud rhywbeth buddiol wrthym?
Sut mae hunaniaethau ethnig a chenedlaethol y ‘Celtiaid’ modern wedi eu portreadu a’u trafod mewn perthynas â’r cysyniad hwn o’r ‘Celtaidd’?
Beth oedd perthnasedd gwleidyddol ac ideolegol y ‘Celtiaid’ a beth ydyw erbyn hyn?
Gyda materion fel hyn dan sylw, mae’r cwrs course wedi ei lunio i ddatblygu sgiliau’r myfyrwyr trwy gynllun astudiaeth uwch arbenigol. Un amcan pwysig yw rhoi hyfforddiant dadansoddol perthnasol i’r myfyrwyr, fel eu bod yn gyfarwydd â’r datblygiadau damcaniaethol ac ymarferol diweddaraf mewn perthynas ag Astudiaethau Celtaidd. Ar ôl cwblhau’r cwrs, bydd gan fyfyrwyr sail gadarn ym mhrif ddulliau a ffynonellau’r ddisgyblaeth, a byddant hefyd wedi datblygu sgiliau y gellir eu trosglwyddo’n eang ac a fydd yn berthnasol i amrywiaeth fawr o yrfaoedd.

Fframwaith y Cwrs
Mae’r course yn gwrs un flwyddyn (llawn amser) a gellir hefyd ei wneud yn rhan amser (gan amlaf hyd at dair blynedd). Ceir dwy ran i’r rhaglen gradd:

Rhan 1:

Mae hon yn elfen gwbl hyfforddedig, ac mae’n cyfrannu 120 credyd. Mae gan bob modiwl hyfforddedig bwysiad credyd o 40 credyd. Dysgir rhan 1 yn ystod dau semester y flwyddyn academaidd. Mae’r dysgu yn ystod semester 1 gan amlaf rhwng diwedd mis Medi a mis Rhagfyr. Mae’r dysgu yn ystod semester 2 gan amlaf rhwng diwedd mis Ionawr a dechrau mis Mai.

Bydd y modiwlau yn Rhan 1 yn cael eu hasesu trwy gyfrwng traethodau.

Rhan 2:

Mae rhan 2 yn cynnwys traethawd hir dan oruchwyliaeth o oddeutu 20,000 gair, ar bwnc o’ch dewis, a benderfynir ar ôl trafod gyda chynghorwr traethawd hir. Cwblheir yn ystod misoedd yr haf, rhwng diwedd mis Mai a mis Medi, a dylai myfyrwyr llawn amser gyflwyno eu traethodau hir erbyn mis Medi yn y flwyddyn galendr ar ôl cofrestru.

Read less
Take advantage of one of our 100 Master’s Scholarships to study Health Data Science at Swansea University, the Times Good University Guide’s Welsh University of the Year 2017. Read more
Take advantage of one of our 100 Master’s Scholarships to study Health Data Science at Swansea University, the Times Good University Guide’s Welsh University of the Year 2017. Postgraduate loans are also available to English and Welsh domiciled students. For more information on fees and funding please visit our website.

Healthcare, with an already established strong relationship with Information & Communication Technologies (ICT), is continuously expanding the knowledge forefront as new methods of acquiring data concerning the health of human beings are developed.

Processing this data to extract valuable information about a population (epidemiological applications) or the individual (personalised healthcare applications) is the work of health data scientists. Their work has the potential to improve quality of life on a large scale.

Swansea University is the first institution in the UK to offer this taught master's programme in Health Data Science designed to develop the essential skills and knowledge required of the Health Data Scientist.

Key Features of the Health Data Science Programme

- A one year full-time taught master's programme designed to develop the essential skills and knowledge required of the Health Data Scientist.
- The Health Data Science course is also available for three years part-time study.
- An integrated programme of studies tailored to the essential skill set required for Data Scientists operating within healthcare organisations covering key topics in computation, data modeling, visualisation, machine learning and key methodologies in the analysis of linked health data.
- Hands on experiential learning from the professionals behind the Secure Anonymised Information Linkage (SAIL) Databank, a UK-exemplar project for the large scale mining of healthcare data within a secure environment.
- Strong collaboration links with colleagues from the Centre for Health Services Research of the University of Western Australia, a group of leading experts in the analysis of linked health data.
- The Health Data Science course is based within the award winning Centres for Excellence for Administrative Data and eHealth Research of Swansea University, awarded by the Economic and Social Research Council (ESRC) and Medical Research Council (MRC), enhancing the quality of the course.

Who should study MSc Health Data Science?

The Health Data Science course is suitable for those working in healthcare with roles involving the analysis of health data and also computer scientists with experience in working with data from the healthcare domain, as well as biomedical engineers and other similar professions.

Course Structure

Students must complete 6 modules of 20 credits each and produce a 60 credits dissertation on a Health Data Science project. Each module of the programme requires a short period of attendance that is augmented by preparatory and reflective material supplied via the course website before and after attendance.

Attendance Pattern

Health Data Science students are required to attend the University for 1 week (5 consecutive days) for each module in Part One. Attendance during Part Two is negotiated with the supervisor.

Modules

Modules on the Health Data Science programme typically include:

Scientific Computing and Health Care
Health Data Modelling
Introductory Analysis of Linked Health Data
Machine Learning in Healthcare
Health Data Visualisation
Advanced Analysis of Linked Health Data

Professional Development

The College of Medicine offers the modules on the Health Data Science course as standalone opportunities for prospective students to undertake continued professional development (CPD) in the area of Health Data Science.

You can enroll on the individual modules for the Health Data Science programme as either an Associate Student (who will be required to complete the module(s) assessments) or as a Non-Associate Student (who can attend all teaching sessions but will not be required to complete any assessments).

For information and advice on applying for any of the continuing education opportunities, please contact the College directly at .

Employability

Postgraduate study has many benefits, including enhanced employability, career progression, intellectual reward and the opportunity to change direction with a conversion course.

From the moment you arrive in Swansea, specialist staff in Careers and Employability will help you plan and prepare for your future. They will help you identify and develop skills that will enable you to make the most of your postgraduate degree and enhance your career options. The services they offer will ensure that you have the best possible chance of success in the job market.

The student experience at Swansea University offers a wide range of opportunities for personal and professional development through involvement in many aspects of student life.

Co-curricular opportunities to develop employability skills include national and international work experience and study abroad programmes and volunteering, together with students' union and athletic union societies, social and leisure activities.

For the MSc Health Data Science course, we are in the process of identifying opportunities for our students to complete volunteering placements with a number of our collaborative partners.

Read less
Stand out from the crowd and significantly enhance your employability in the accounting and financial management sector with our MSc in Accounting and Finance. Read more
Stand out from the crowd and significantly enhance your employability in the accounting and financial management sector with our MSc in Accounting and Finance. Explore accounting in its wider context and build the theoretical knowledge and practical skills demanded by employers in the increasingly complex global financial sector. With the option to focus on two core topics of your choice in your final term, you’re able to steer your future career path in the direction you want to take it.

Key features

-Set sail for new horizons with this course designed to allow you to change the direction in which you wish to take your future career.
-Develop the skills and knowledge necessary to gain a high level position within the international business and finance sector thanks to our programme’s combination of both practical and research based learning.
-Pursue a career anywhere in the globe with modules which have a strong international focus, ensuring you develop a truly global perspective on finance and decision-making.
-Reinforce your skills with specialist expertise by choosing from a range of elective modules in the third term.

Course details

Core modules
-STO700A International Business Environment
-ACF705 Financial Statement Analysis
-ACF718 Corporate Finance
-STO701 Knowledge Management and Decision Making
-HRL710A Leadership and Management Essentials
-ACF714 Management Accounting
-ACF719 Financial Management

Optional modules
-ACF708SU Real Estate and Alternative Investments
-ACF709SU Corporate Risk Management
-HRL712 Corporate Governance and Ethics
-ACF707SU Advanced Credit Management

Every postgraduate taught course has a detailed programme specification document describing the programme aims, the programme structure, the teaching and learning methods, the learning outcomes and the rules of assessment.

Read less
Wedi’i ddysgu ar y cyd gan Ysgol y Gymraeg ac Ysgol y Saesneg, y cwrs MA Llenyddiaethau Cymru yw’r cwrs cyntaf yn unlle yn y byd sy’n canolbwyntio ar astudio a chymharu testunau o’r ddau brif draddodiad yng Nghymru (lle bo angen, mewn cyfieithiad i’r Saesneg). Read more
Wedi’i ddysgu ar y cyd gan Ysgol y Gymraeg ac Ysgol y Saesneg, y cwrs MA Llenyddiaethau Cymru yw’r cwrs cyntaf yn unlle yn y byd sy’n canolbwyntio ar astudio a chymharu testunau o’r ddau brif draddodiad yng Nghymru (lle bo angen, mewn cyfieithiad i’r Saesneg). Cymru yw’r unig un o genhedloedd Celtaidd gwledydd Prydain i fod ag iaith frodorol hyfyw a siaredir ar raddfa eang a llenyddiaeth gyfoes gyffrous. Ar ben hynny, hi yw’r unig genedl yng ngwledydd Prydain y mae ei llenyddiaeth Saesneg unigryw yn parhau ar yr ymylon o fewn ei chyfundrefn addysg ei hun. Ar lefel brifysgol, oherwydd rhaniad ieithyddol a fodolai yn yr 20fed ganrif, anogwyd astudiaeth ar y ddwy lenyddiaeth ar wahân – agendor nad yw ysgolheigion cyfoes ond megis dechrau ei phontio. Oherwydd ei chanolfan ddiwylliannol wirioneddol ddwyieithog, mae Bangor yn lle delfrydol i astudio’r ddau draddodiad llenyddol hyn, ac i ystyried y cwestiwn ynglÅ·n â beth sy’n digwydd i lenyddiaeth yn y Saesneg os nad hwn yw’r prif draddodiad.

Rhan Un:

Mae rhan gyntaf y cwrs yn cynnwys tri modiwl sy’n ceisio rhoi dealltwriaeth i fyfyrwyr o hanes llenyddol a diwylliannol modern Cymru, eu galluogi i ddatblygu eu dealltwriaeth o faterion allweddol ym maes ysgolheictod llenyddol modern Cymru ac ystyried themâu allweddol ar draws y ddau draddodiad llenyddol, o safbwynt traws-gymunedol.

Rhagarweiniad: "Pwy Sy’n Siarad dros Gymru?": Yn y modiwl rhagarweiniol hwn, gofynnir i fyfyrwyr ystyried sut y deallwyd ac y deellir materion yn ymwneud â hunaniaeth Gymreig o 1840 tan y presennol. Bydd myfyrwyr yn nodweddiadol yn astudio gwahaniaethau mewnol yng Nghymru, Prydeindod, cysyniadau o hunaniaeth Geltaidd, Cymru fel cenedl ôl-drefedigaethol, profiadau cyfochrog â chenhedloedd eraill Prydeinig sydd wedi’u "dominyddu", mudiadau cenedlaethol. Mae’n bosib yr astudir gweithiau gan yr awduron canlynol: Hywel Teifi Edwards, Saunders Lewis, Raymond Williams, Matthew Arnold, J.R. Jones, M. Wynn Thomas, Tony Conran, Dai Smith, Kirsti Bohata.
Moderniaeth Gymreig: Gofynnir i fyfyrwyr ystyried sut y bu i lenyddiaeth ar draws y ddau draddodiad ieithyddol gofnodi dyfodiad moderniaeth, a’r newidiadau a ddilynodd yn ei sgil. Gall themâu gynnwys diwydiant, dosbarth, trefoli, cyfalafiaeth, diwylliant gwledig, crefydd, newid ieithyddol ac alltudiaeth. Gall llenorion i’w hastudio gynnwys Caradoc Evans, Lynette Roberts, Caradog Pritchard, Dylan Thomas, Kate Roberts, R.S. Thomas, Arthur Machen, Emyr Humphreys, Idris Davies.
Rhywedd a Chymru: Bydd y myfyrwyr yn astudio’r berthynas rhwng rhywedd a’r genedl Gymreig, a sut mae rolau rhywedd wedi newid dros y ganrif ddiwethaf. Gall themâu gynnwys rhywioldeb, gwrywdod a diwydiant, cynrychiolaethau ar sail rhywedd o’r gofod a wladychwyd, y corff gwrywaidd, merched a chynrychiolaethau o dir. Gall llenorion i’w hastudio gynnwys: Elin ap Hywel, Jan Morris, John Sam Jones, Glyn Jones, Jane Aaron, Lewis Jones, Gwyneth Lewis, Rhys Davies, Amy Dillwyn, Menna Gallie.
Rhan Dau:

Paratoi traethawd hir 20,000 o eiriau, wedi’i ysgrifennu naill ai yn Saesneg neu yn Gymraeg, ar bwnc o’ch dewis chi yn ymwneud ag unrhyw agwedd ar y llenyddiaethau sydd o ddiddordeb i’r myfyriwr, wedi’i ymchwilio a’i ysgrifennu dan oruchwyliaeth unigol arbenigwr yn y maes.

Read less
​What was the Royal Navy’s role in British history, and that of its empire? Why did Nelson become such a hero and how was he depicted? Through unique collaborations with the National Museum of the Royal Navy and HMS Warrior, this programme explores these questions in the context of 400 years of naval history. Read more

Why take this course?

​What was the Royal Navy’s role in British history, and that of its empire? Why did Nelson become such a hero and how was he depicted? Through unique collaborations with the National Museum of the Royal Navy and HMS Warrior, this programme explores these questions in the context of 400 years of naval history. You will examine the importance of the Royal Navy to British and global history, while engaging with the life of the ordinary sailor in peace and war, the cult of the naval hero, and the navy – and its sailors – in popular culture. To do so, you will draw on a range of naval experts, curators, and primary sources, including the rich collections of Portsmouth’s naval museums. The flexible distance format allows you to learn from leading naval experts as well as the latest scholarship and debates in the field.

What will I experience?

On this course you will:

Access the rich archives and expertise of the National Museum of the Royal Navy and HMS Warrior to support your study.
Undertake study through flexible distance learning techniques, with the option to blend this with study days in Portsmouth.
Take advantage of unique connections with both Portsmouth and international maritime museums, with opportunities to go on field trips and experience behind the scenes tours.
Train in historical research and the interpretation of multi-archive sources.

What opportunities might it lead to?

This course is an excellent opportunity for students with an interest in British and Naval History to learn from experts in the field and develop a real grounding in this subject area. Offering specific real-life learning experience working with archives and museums, this course offers you the opportunity to develop key transferable skills, such as independent learning, written communication, textual analysis and time management. This course also assists you with refining key research skills appropriate for progression to PhD level research.

Possible career opportunities include:

Journalism
Law
Teaching
Administration
Archive and museum work

Module Details

You will study the following core units:

The Wooden Walls – The Royal Navy under Sail, 1509-1815
The navy changed immensely from that of Henry VIII, and his Mary Rose, to that of Nelson and Victory. Britain went from being a second rate European power to the sole world superpower by 1815. This module explores the changes which both navy and nation experienced in the early modern period. To do so, it looks at key events, including battles such as the Armada and Trafalgar, but also assesses how the navy was supplied and manned, and how the experience of the sailor changed in this period. Using the collections of the museums on the University’s doorstep, as well as the historic ships in Portsmouth, the course will look to understand what it was like to serve aboard a wooden sailing ship, and how the navy, and its heroes and ordinary sailors, were portrayed to the nation at large.

Rise and Fall – Naval Hegemony and Decline, 1815-1960
Emerging from the Napoleonic Wars as the dominant naval power, the Royal Navy assumed a role of imperial protector and global policeman. Towards the end of the nineteenth century, however, Britain began to be challenged globally, and found itself at war twice in the twentieth century. The rise of the USA, and the decline of its empire meant that, although victorious in both World Wars, Britain’s global power had disappeared soon after 1945. This module looks to understand how the navy fits into these wider trends, and the role it played in both peace and war. Using the collections of the naval museums, and those historic ships on our doorstep, including the first British ironclad, HMS Warrior, the course also looks at how technological change influenced its role, and how it changed the lives of those aboard.

Programme Assessment

The course can be studied entirely by distance learning through access to high quality interactive resources online, including unique primary sources, secondary literature, and video clips of world renowned experts. Dr Steven Gray, Lecturer in the History of the Royal Navy, will also be on hand to guide you through the course, as well as provide regular feedback and opportunities to discuss your work. Students will also be welcome to join optional campus based elements in Portsmouth, which will allow students to meet others on the course, participate in seminars, and access the resources, archives, historical artefacts and expertise of the naval museums in Portsmouth. There will also be optional field trips further afield, including abroad, that will further students’ understanding of the Royal Navy, and its role in the world. The MA is taught by university specialists in naval history, alongside staff from the National Museum of the Royal Navy and HMS Warrior, expertise, archives and galleries will offered to students at an unprecedented level. This flexible programme of delivery enables participation from students all over the UK and beyond.

Student Destinations

The degree will embed a range of highly desirable transferable skills such a communication, research and writing skills. In addition, the MA affords the student the opportunity to gain invaluable employability skills through internships arranged with the NMRN. Students who hold an MA in Naval History will be equipped for a variety of occupations such as teaching, the civil services, the armed forces, research for strategic studies bodies, and more general post-graduate employment. The MA also provides an ideal foundation for those who would like to embark on a PhD in naval history.

Read less

  • 1
Show 10 15 30 per pageCookie Policy    X