• Cardiff University Featured Masters Courses
 • Xi’an Jiaotong-Liverpool University Featured Masters Courses
 • Birmingham City University Featured Masters Courses
 • Northumbria University Featured Masters Courses
 • University of Northampton Featured Masters Courses
 • University of Bristol Featured Masters Courses
 • University of Surrey Featured Masters Courses
King’s College London Featured Masters Courses
University College London Featured Masters Courses
University of Leicester Featured Masters Courses
Xi’an Jiaotong-Liverpool University Featured Masters Courses
Ulster University Featured Masters Courses
"mis"×
0 miles

Masters Degrees (Mis)

We have 16 Masters Degrees (Mis)

 • "mis" ×
 • clear all
Showing 1 to 15 of 16
Order by 
Master the management of information. Become an expert in managing information in a world driven by big data. Government departments, businesses, libraries, museums and archives all need people who can identify relevant information, retrieve it, organise it and make sure people can access it. Read more

Master the management of information

Become an expert in managing information in a world driven by big data. Government departments, businesses, libraries, museums and archives all need people who can identify relevant information, retrieve it, organise it and make sure people can access it.

Get the professional skills you need to understand and manage information in today's fast-changing world. Learn about information storage and retrieval, while gaining skills in management and communication, information technology and research methods.

You'll gain a thorough, technology-focused and research-based education in information organisation, oriented to the needs of New Zealand information professionals.

Study anywhere

You can study online from anywhere in New Zealand. Some courses are also available on campus in Wellington and Auckland.

Study full time and complete your Master's in two years, or study part time over three or four years so you can continue working.

Specialise

You can choose to specialise in either Library Science (LIBS) or in Archives and Records Management (ARCR) and this will be stated on your qualification. You don't have to specialise, or you can choose to specialise in both areas, which will take a little longer.

International connections and options–WISE

You'll benefit from the School of Information Management's membership of the WISE (Web-based Information Science) Consortium. This links top schools of library and information studies from the US, Canada, Australia and New Zealand. Online courses are made available to other members and you can choose to do up to two of these in your qualification.

Diploma, certificate and single course options

Depending on your goals, you can opt for a shorter postgraduate Information Studies qualification by doing the Postgraduate Certificate or Postgraduate Diploma. These are valuable programmes in themselves, or you can use them as stepping stones towards the Master's degree.

You can also study most courses in the MIS programme individually. This is useful for targeted professional development and you will receive a certificate of proficiency in that one subject area.

Bicultural awareness

Develop your awareness of the Treaty of Waitangi and biculturalism during your studies. You'll gain an understanding of Māori culture and language and a knowledge of Māori taonga, or artefacts, in libraries, archives and museums.

What you'll study

The MIS will give you the broad skills and knowledge you need to work in many information professions. Your studies will include:

 1. Six core courses—you'll learn about different information professions, services and databases, and explore information policy and access issues. You'll also find out how to carry out research in information management.
 2. A research project—you'll do your own investigation into an information management problem.
 3. Four other courses—choose from a wide variety of courses according to your interests and career goals in subjects like Māori information sources, managing archives, and digital technologies. These courses change regularly to include fast-developing subjects.

For the diploma programme, you need to do five core courses and three more courses of your choice. Certificate students do two core courses and choose a further two.

How you'll learn

Information Studies courses are available in a variety of formats. All classes are available online and some are available in person. Some classes require you attend via internet conferencing (iConferencing) or seminar and some can be downloaded and viewed at a time convenient to you.

Classes are held on weekday evenings or on Saturdays. Some classes for core courses or large courses are held in Wellington or Auckland and you can attend on campus or online.

Study materials are delivered through Blackboard—Victoria's web-based learning environment.

Workload

You can study full time or part time. If you are studying full-time you can expect a workload of 40–45 hours a week for much of the year. Part-time students doing two courses per trimester will need to do around 20–23 hours of work a week. Make sure you take this into account if you are working full-time.

You can estimate your workload by adding up the number of points you'll be doing. One point is roughly equal to 10–12 hours work.

Careers

Many employers in the information field are now looking for graduates with Master's-level education. Go on to work as a records manager, librarian, web content manager, archivist, knowledge manager or information manager.

Professional recognition

The Master of Information Studies is recognised by these local and international professional bodies:Read less
Nid oes llawer o eiriau sydd mor atgofus a chyfareddol â ‘Cheltaidd’, yn dwyn i gof cywreinrwydd gemwaith yr Oes Efydd, adeiladwaith enfawr Côr y Cewri a Newgrange, chwedlau Arthur a Cú Chulainn a chrefft Farddol brenhinoedd a thywysogion y canol oesoedd. Read more
Nid oes llawer o eiriau sydd mor atgofus a chyfareddol â ‘Cheltaidd’, yn dwyn i gof cywreinrwydd gemwaith yr Oes Efydd, adeiladwaith enfawr Côr y Cewri a Newgrange, chwedlau Arthur a Cú Chulainn a chrefft Farddol brenhinoedd a thywysogion y canol oesoedd. Ond mae ‘Celtaidd’ hefyd yn gysylltiedig â’r Dadeni, yr Ymoleuo a’r Byd Newydd; Rhamantiaeth, Chwyldro a brwydr ieithoedd, llenyddiaeth a hunaniaethau cenedlaethol cyfan i oroesi yn y cyfnod Modern.

Mae’r cwrs course newydd hwn ym Mhrifysgol Bangor yn rhoi’r cyfle a’r gallu i fyfyrwyr fedru didoli’r ffeithiau a’r ffuglen, ac i ateb yn fanwl y cwestiwn:

‘Pwy oedd – a phwy yw – y Celtiaid?’

Yn ystod un flwyddyn academaidd bydd modiwlau yn cael eu dysgu gan arbenigwyr yn Ysgolion Cymraeg; Hanes, Hanes Cymru ac Archaeoleg; a Cherddoriaeth, yn canolbwyntio ar lenyddiaeth, archaeoleg, crefydd, mytholeg, hynafiaeth, hanes celf a cherddoriaeth, er mwyn archwilio diwylliant a hunaniaeth y bobl Geltaidd o’r bryngaerau cynhanes i seneddau datganoledig ac annibynnol heddiw.

Bydd myfyrwyr hefyd yn cael arweiniad wrth wneud eu hymchwil eu hunain ar gyfer traethawd hir gradd Meistr ar bwnc o’u dewis.

Mae’r holl gyfarwyddyd ar gael yn Gymraeg a Saesneg, ac mae cefnogaeth gynhwysfawr ESOL ar gael lle bo angen.

Dyma rai o’r prif bynciau sy’n cael eu trafod yn y cwrs course:

A yw’r ‘Celtiaid’ yn bodoli mewn gwirionedd, ac os felly, pwy a beth ydynt? Sut allwn ni drafod cwestiynau o’r fath, gyda pha fethodoleg a gyda pha dystiolaeth?
Sut mae’r gair ei hun (‘Celt’, ‘Keltoi’, ac yn y blaen) wedi cael ei ddefnyddio ar hyd y canrifoedd, o haneswyr Clasurol i gerddorion pop modern?
Beth yw cryfderau a gwendidau ‘Celtomania’ a ‘Celtosgeptigiaeth’? Sut mae’r cysyniad o’r ‘Celtiaid’ wedi ei ddarganfod a’i wrthod mewn gwahanol feysydd fel Llenyddiaeth, Archaeoleg, Ieithyddiaeth, Cerddoriaeth, Crefydd?
Sut y cyfrannodd ysgolheigion cyfandirol y bedwaredd ganrif ar bymtheg at greu’r ‘Celtiaid’?
Sut y gwnaeth y bobl sy’n siarad ieithoedd Celtaidd ennill eu hunaniaeth eu hunain a sut maent yn dal i wneud hynny? Beth mae’r testunau canoloesol (Cyfreithiau, Chwedlau, Barddoniaeth Llys, Bywydau’r Seintiau) a chanfyddiadau archeolegol yn dweud wrthym, a beth sydd gan hanes diweddar i’w ddweud?
Beth yw’r prif ffynonellau tystiolaeth am hanes a hunaniaeth y bobl ‘Geltaidd’ (hynny yw, y rhai sy’n siarad ieithoedd Celtaidd yn y cyfnod modern)? Sut ydym ni’n defnyddio’r ffynonellau hyn? A all Arthur a Cú Chulainn ddweud rhywbeth buddiol wrthym?
Sut mae hunaniaethau ethnig a chenedlaethol y ‘Celtiaid’ modern wedi eu portreadu a’u trafod mewn perthynas â’r cysyniad hwn o’r ‘Celtaidd’?
Beth oedd perthnasedd gwleidyddol ac ideolegol y ‘Celtiaid’ a beth ydyw erbyn hyn?
Gyda materion fel hyn dan sylw, mae’r cwrs course wedi ei lunio i ddatblygu sgiliau’r myfyrwyr trwy gynllun astudiaeth uwch arbenigol. Un amcan pwysig yw rhoi hyfforddiant dadansoddol perthnasol i’r myfyrwyr, fel eu bod yn gyfarwydd â’r datblygiadau damcaniaethol ac ymarferol diweddaraf mewn perthynas ag Astudiaethau Celtaidd. Ar ôl cwblhau’r cwrs, bydd gan fyfyrwyr sail gadarn ym mhrif ddulliau a ffynonellau’r ddisgyblaeth, a byddant hefyd wedi datblygu sgiliau y gellir eu trosglwyddo’n eang ac a fydd yn berthnasol i amrywiaeth fawr o yrfaoedd.

Fframwaith y Cwrs
Mae’r course yn gwrs un flwyddyn (llawn amser) a gellir hefyd ei wneud yn rhan amser (gan amlaf hyd at dair blynedd). Ceir dwy ran i’r rhaglen gradd:

Rhan 1:

Mae hon yn elfen gwbl hyfforddedig, ac mae’n cyfrannu 120 credyd. Mae gan bob modiwl hyfforddedig bwysiad credyd o 40 credyd. Dysgir rhan 1 yn ystod dau semester y flwyddyn academaidd. Mae’r dysgu yn ystod semester 1 gan amlaf rhwng diwedd mis Medi a mis Rhagfyr. Mae’r dysgu yn ystod semester 2 gan amlaf rhwng diwedd mis Ionawr a dechrau mis Mai.

Bydd y modiwlau yn Rhan 1 yn cael eu hasesu trwy gyfrwng traethodau.

Rhan 2:

Mae rhan 2 yn cynnwys traethawd hir dan oruchwyliaeth o oddeutu 20,000 gair, ar bwnc o’ch dewis, a benderfynir ar ôl trafod gyda chynghorwr traethawd hir. Cwblheir yn ystod misoedd yr haf, rhwng diwedd mis Mai a mis Medi, a dylai myfyrwyr llawn amser gyflwyno eu traethodau hir erbyn mis Medi yn y flwyddyn galendr ar ôl cofrestru.

Read less
MSc Management and Information Systems. Change and Development aims to train 'hybrid managers' capable of understanding both the job of management in its organisational setting, and the role, management and jargon of information, information systems and information technology. Read more

MSc Management and Information Systems: Change and Development aims to train 'hybrid managers' capable of understanding both the job of management in its organisational setting, and the role, management and jargon of information, information systems and information technology.

The course intends to help close the gap of knowledge, skills, culture and language that exists between functional managers and information systems professionals - a gap that results in the majority of information systems, including e-government, e-commerce, and e-development systems, under-performing or becoming failures.

You'll therefore graduate in a strong position to lead the successful development and implementation of new information systems in a wide range of organisations. By the course's end, you will have been provided with:

 • conceptual frameworks to understand the role of management of information, of information technology and of information systems in organisations
 • new knowledge and skills to help in the effective planning, development implementation and management of information systems
 • new knowledge and skills to help in the effective management and change of organisations.

Informal enquiries, prior to applications, are welcomed. Please contact one of our Programme Directors, Dr Richard Duncombe (  ) or Dr Ping Gao ( ).

Special features

An overseas field visit is an integral part of the programme. The cost of the visit is included in the programme fee. In addition, participants may undertake research visits to organisations applying information systems in practice in the UK. Field courses may be scheduled at any point during the twelve-month period of the degree programme and this may include during University vacations. Successful applicants are expected to be available to attend.

Countries to be visited may change their immigration and visa regulations at short notice. The Global Development Institute (GDI) cannot guarantee that where visas are required for the field course, they will be granted. GDI will ensure that, in the unlikely event this occurs, affected students are not academically disadvantaged.

Teaching and learning

Part-time students complete the full-time programme over 24 months.  There are NO evening or weekend course units available on the part-time programme, therefore if you are considering taking a programme on a part-time basis, you should discuss the requirements with the Programme Director first and seek approval from your employer to have the relevant time off. Timetabling information is normally available from late August from the Programme Administrator and you will have the opportunity to discuss course unit choices during induction week with the Programme Director.

Coursework and assessment

The taught elements of the programme, carrying 120 credits overall is continuously assessed by a variety of methods (project based reports, essays), involving largely individual submissions, but also elements of group work.

Participants must also complete a 12,000-15,000 word dissertation on a topic of their choice approved by the Programme Directors. Students are encouraged to base their dissertations on topics of direct professional concern to themselves.

What our students say

 • Ghouse Fakhri (Business Development Manager - Middle East and Africa, KalSoft (Pvt) Ltd Pakistan)

'Prior to obtaining admission to the University of Manchester, I evaluated the MIS Program offered by GDI very vigilantly and identified the potential of this program in the professional market. I feel that the MSc MIS helped me in polishing my analytical and problem solving skills and bring me inline with the best practices of the Management in Information Technology field. that are necessary to accomplish my job diligently'.

 • Denis Chesnokov (Account Manager, Cisco Systems Kazakhstan)

'I decided to study the MSc MIS course at the University of Manchester to enhance my professional skills and (as a result) improve my career opportunities. The MSc MIS program provided my primary requirements - a well-balanced curriculum combining both project management and information systems issues.

After completing the course, I can frankly confirm that the knowledge and the skills I have gained have contributed significantly to my career progression.

I would especially mention the provision of a broad range of optional modules to study - from International Management, Human Resource Practice and Organizational Development - to e-Government, Change Management and Business Process Re-engineering and the truly international environment in GDI with students and lecturers from many different countries

Completing the course has improved my career opportunities, enhanced my professional value on the market and helped me to become a successful employee at Cisco'.

Facilities

The Arthur Lewis Building provides excellent resources including analytical laboratories, studio facilities, workshops, seminar rooms, an on-site cafe and dedicated computer clusters including GIS facilities.

Disability support

Practical support and advice for current students and applicants is available from the Disability Advisory and Support Service. Email: 

Career opportunities

This programme is designed to develop two groups: functional managers who wish to take greater control over, and make a more direct contribution to, change in their organisations via the development and implementation of information systems; and information systems professionals who wish to improve the success rate of the information systems they develop or use, and who may also wish to upgrade their management skills and knowledge.

It will be relevant to those with career trajectories in the private, public, and NGO sectors, and it is particularly appropriate for those working in or with newly developed, transitional and developing countries. Our graduates have an impressive career record in the UK or in their home countries. 

GDI has a large and diverse postgraduate population, with 85% of our students drawn from outside the UK, particularly from Africa, Asia and Western Europe, but also reaching out to Latin America, the Middle East, North America and the Pacific. Graduates from the MSc M&IS programme have gone on to careers that typically incorporate a mix of management, information systems and information technology responsibilities such as business analysis, change management, and e-business and e-government roles with public, private and NGO sector organisations. Others have pursued further academic study leading to a PhD and academic/research consulting careers. Since its foundation, GDI has trained over 7000 individuals from 170 different countries.Read less
Visit our website for more information on fees, scholarships, postgraduate loans and other funding options to study Welsh / Cymraeg at Swansea University - 'Welsh University of the Year 2017' (Times and Sunday Times Good University Guide 2017). Read more

Visit our website for more information on fees, scholarships, postgraduate loans and other funding options to study Welsh / Cymraeg at Swansea University - 'Welsh University of the Year 2017' (Times and Sunday Times Good University Guide 2017).

The Department of Welsh / Cymraeg has specialities in a number of fields:

• Literature over the centuries

• Creative writing

• Theory of literature

• Translation techniques and technology

• Bilingualism and language planning

• Welsh for Adults and language acquisition

• Language sociology

• Valleys culture

• Drama, film, animation, broadcasting and the digital media in Wales, the United Kingdom and the USA

Key Features of MA in Welsh / Cymraeg

A research degree in Welsh / Cymraeg gives you the chance to pursue a project based around your own passions and interests in Welsh / Cymraeg, leading to a qualification which can open the door to an academic career or boost employment prospects outside academia (in the private sector, the Civil Service, or education).

The MA by Research in Welsh / Cymraeg will give you the freedom to explore a topic of your own choosing in Welsh / Cymraeg and develop a methodology under the close supervision of two experienced academics in the field of Welsh / Cymraeg but without attending regular classes as required in taught programmes.

As a Welsh / Cymraeg research student you will be supervised closely by two experienced academics in the field of Welsh / Cymraeg. Typically, as a student enrolled in the MA by research in Welsh / Cymraeg you will meet them fortnightly in the first term and at regular intervals thereafter. Meetings are logged and goals agreed each time.

All research students including those of Welsh / Cymraeg programme are required to attend skills and training courses at College and Institutional level. They give presentations to other research students and staff at departmental seminars and the annual departmental postgraduate symposium including the Department of Welsh in June and the College of Arts and Humanities conference in October. Advanced research students including those of Welsh / Cymraeg may have opportunities to teach undergraduate tutorials and seminars. Welsh / Cymraeg research students have a budget (currently £200 per year) to attend conferences outside Swansea.

MA by Research in Welsh / Cymraeg degree typically lasts from one year (full-time study) to two years (part-time study).

The MA by Research in Welsh / Cymraeg is ideal for those who want:

- an MA qualification in niche areas where taught programmes are not offered;

- the experience of a research degree without committing to a PhD.

Research proposals are invited on any topic in Welsh / Cymraeg for which staff can provide supervision.

For informal queries regarding the MA by Research in Welsh / Cymraeg, please contact Non Vaughan Williams, Director of Postgraduate Studies at Academi Hywel Teifi, by phoning 01792 205678 (ext. 4815).

Mae gennym arbenigedd mewn nifer o feysydd:

• Llenyddiaeth ar hyd y canrifoedd

• Ysgrifennu creadigol

• Theori llenyddiaeth

• Technegau a thechnoleg cyfieithu

• Dwyieithrwydd a chynllunio ieithyddol

• Cymraeg i Oedolion a chaffael iaith

• Cymdeithaseg iaith

• Diwylliant y cymoedd

• Drama, ffilm, animeiddio, darlledu a’r cyfryngau digidol yng Nghymru, y Deyrnas Unedig ac America

Nodweddion Allweddol

Mae'r cwrs gradd ymchwil mewn astudiaethau Gymraeg yn rhoi cyfle i chi ddilyn prosiect ar rywbeth mae gennych ddiddordeb byw ynddo, a fydd yn arwain at gymhwyster a all agor drysau i yrfa academaidd neu roi hwb i'ch rhagolygon yn y byd gwaith y tu allan i'r byd academaidd (yn y sector preifat, y Gwasanaeth Sifil, neu addysg).

Bydd yn cynnig y rhyddid i chi ymchwilio i bwnc o'ch dewis a datblygu methodoleg o dan oruchwyliaeth fanwl dau academydd profiadol, heb orfod mynd i ddosbarthiadau rheolaidd fel sy'n ofynnol gan raglenni a addysgir.

Byddwch yn cael eich goruchwylio'n fanwl gan ddau academydd profiadol yn eich maes. Fel arfer, byddwch yn cwrdd â nhw bob pythefnos yn ystod y tymor cyntaf ac yn rheolaidd wedi hynny. Caiff y cyfarfodydd eu logio a bydd nodau'n cael eu cytuno bob tro.

Mae disgwyl i'r holl fyfyrwyr ymchwil fynd ar gyrsiau sgiliau a hyfforddi yn y Coleg a gan y Sefydliad. Maent yn rhoi cyflwyniadau i fyfyrwyr ymchwil eraill a staff mewn seminarau adrannol a'r symposiwm ôl-raddedig adrannol blynyddol ym mis Mehefin a chynhadledd Coleg y Celfyddydau a'r Dyniaethau ym mis Hydref. Mae'n bosibl y bydd cyfleoedd i fyfyrwyr ymchwil uwch roi tiwtorialau a seminarau i fyfyrwyr israddedig. Mae cyllideb (£200 y flwyddyn ar hyn o bryd) ar gael i chi fynd i gynadleddau y tu allan i Abertawe.

Mae graddau MA drwy Ymchwil fel arfer yn para am gyfnod o un flwyddyn (astudio'n llawn amser) neu ddwy flynedd (astudio'n rhan-amser).

Mae'r cwrs MA drwy Ymchwil yn ddelfrydol ar gyfer y rheini sy'n dymuno cael:

cymhwyster MA mewn meysydd arbenigol lle nad yw rhaglenni a addysgir yn cael eu cynnig;

profiad o gwrs gradd ymchwil heb orfod ymrwymo i gwrs PhD.

Gwahoddir cynigion ymchwil ar unrhyw bwnc y gall staff ddarparu goruchwyliaeth ar ei gyfer.

Am ymholiadau anffurfiol cysylltwch â: Non Vaughan Williams, Cyfarwyddwr Astudiaethau Ôl-radd Academi Hywel Teifi ar 01792 205678 (est. 4815).Read less
This MA looks at contemporary changes in media and communications, by putting into perspective the transformations that affect the way people live and work, national and international institutions evolve, and how cultural practices develop. Read more

This MA looks at contemporary changes in media and communications, by putting into perspective the transformations that affect the way people live and work, national and international institutions evolve, and how cultural practices develop.

This programme's internationally acclaimed and comparative approach to the events, issues and debates of our times is particularly suited for those interested in exploring the bigger picture as well as the nitty-gritty of transformations in media and communications and their impact on culture, society and politics.

Its cutting-edge and interdisciplinary approach to postgraduate learning, independent study, and life skills provides you with the analytical skills, conceptual knowledge and practical understanding of the real and imagined shifts that are taking place in – and through – the media industries, everyday life online and on the ground at home and abroad. 

The Masters attracts budding scholars, media practitioners, activists, and advocates from many regions, with a variety of educational and professional backgrounds.

It's particularly suitable for those wanting to move their knowledge and analytical skills up a level for further study as well as for those who have experience of studying or working in the media and cultural sectors, non-profits and other third sector organisations, alternative media, the arts, grassroots and international advocacy and activism.

The programme achieves these goals by:

 • exploring the challenges traditional media sectors face as news, entertainment, and services go global and converge on the web
 • critically studying the past, present, and future of the internet and information and communications technologies
 • examining changes to communicative cultures, media production, and services in a ‘post-Web 2.0’ context
 • thinking about how ordinary people, businesses, governments, and multilateral institutions (mis)use ICT
 • looking more closely at how local communities, governments, and transnational corporations look to influence media futures
 • researching differences in how people, cultures, and countries access and use media and communicate across borders
 • debating the implications of the digital divide, media censorship, and digital surveillance by governmental and commercial agencies
 • reading, watching, and hearing how artists, creative entrepreneurs, power elites and ordinary people respond to technological and social change

The Programme Director is Professor Marianne Franklin. Lecturers, guest speakers, and research students on this programme are affiliated to the Centre for the Study of Global Media and Democracy, the School of Mass Communications at Texas Tech University (USA), the United Nations Internet Governance ForumEdinburgh Law SchoolLe Monde diplomatique, a number of international NGOs, activist and advocacy groups, international academic and media networks.

Modules & structure

The programme is broken into three parts:

 • core modules
 • option modules (where students can devise their own specialisations)
 • dissertation

The themes covered may vary from year to year, depending on research developments and staff availability.

Along with two compulsory (core) modules, research skills module, and a research dissertation, you can choose from a range of theory and practice option modules from Media & Communications as well as other Goldsmiths departments.

Distinguishing Features: this programme's content, structure, and assessment takes an interdisciplinary and innovative approach to:

 • reading, thinking and articulating challenging ideas
 • conducting individual and collaborative research
 • accessing and contributing to current debates
 • incorporating practitioner and activist perspectives
 • teaching and learning that is both research-led and student-inspired
 • supporting excellence in individual and group projects 

Activities: Based on an interactive communication model of learning and teaching, the core programme is organised around lectures, participatory workshops, student presentations, written work, informed debates.

 • It features guest speakers from around the world and various media and communications domains.
 • It involves students in creating their own media-based projects, such as our prize-winning live Video Conference event with international partners.
 • It looks to foster original research dissertation work, formal presentation and collaborative skills.
 • It provides instruction in the fundamentals of designing and successfully completing an independent research dissertation project alongside one to one supervision and workshops

On completing this programme you will be able to (re)enter the workplace, return to your creative pursuits, activism, or advocacy project or, if you wish, continue onto further research with up-to-date knowledge about the facts and fictions around these trends.

Core modules

You also take: 

Research Skills (60 credits)

As an integral part of successfully completing the Dissertation component, students take part in a two-term Research Skills module. Here we cover topics such as: 

 • research design and planning - from start to finish
 • deciding on a topic/research question formulation
 • finding and using the literature at an advanced level
 • selected data-gathering and analysis across the arts, humanities, and social science spectrum
 • academic thinking, writing, and presentation
 • citation formats, ethics that matter, and the theory-method relationship from several angles
 • coping with stress, being creative, and originality

By term’s end students will be fine-tuning their individual research projects, contributing to our study of these themes in class presentations. Workshops and one to one supervision will provide further support for students until the end of the summer teaching term.

We offer a wide range of option modules each year. 

Assessment

Individual and group presentations; live video/web conferences, examined essays and research papers; qualitatively assessed assignments and discussion leading; dissertation.

Careers

Graduates from this programme find work and excel in a number of domains:

 • national and global media corporations
 • government departments
 • global news & broadcasting
 • online media
 • PR and advertising
 • NGOs and non-profits
 • intergovernmental organizations
 • the entertainment industry
 • the arts and cultural sectors

Alumni have found work with the BBC world service, Globo corporation, Carnegie Foundation, European parliament and European Commission, CCTV, NBC, Google, Microsoft, NGOs (eg Greenpeace, Global Partners) and charities (eg Dementia UK), newspapers (eg in South Korea, Brazil, Slovenia, China), alternative media and advocacy networks, museums, theatres and art gallerires, online national and international media outlets (eg Chinese, indigenous Taiwanese), PR and marketing around the world.

Other alumni have continued on to PhD programmes, at Goldsmiths and elsewhere. Many have been successful in gaining research scholarships and funding to further their academic and practitioner careers.Read less
The MA Criminal Justice at Liverpool John Moores University is a stand alone qualification designed to enhance your career prospects in roles linked to criminal justice agencies, the probation service, social science departments, the police and community based correction/treatment agencies. Read more
The MA Criminal Justice at Liverpool John Moores University is a stand alone qualification designed to enhance your career prospects in roles linked to criminal justice agencies, the probation service, social science departments, the police and community based correction/treatment agencies.

•Course available full time (1 year) and part time (2 years)
•Teaching from research-active staff and local criminal justice professionals ensures that you will critically engage with the theory, policy, and practice of the institutions and agencies of criminal justice
•Extensive range of module options, including an MA International Criminal Justice pathway
•Our focus on research training will equip you with the key transferable skills required to undertake original, empirical research
•Opportunities for careers involving criminal justice agencies, probation services, the police, academic departments and community based correction and treatment agencies

The Masters in Criminal Justice offers the opportunity for students, practitioners, and criminal justice professionals to critically engage with a broad range of issues that impact upon the effectiveness and integrity of the workings of the criminal justice system.

Through exploring a series of theoretical and policy-orientated debates relevant to the delivery of contemporary crime control and management, and assessing their cultural, social and symbolic consequences, the course helps you to develop a comprehensive and critically aware understanding of the manufacture and delivery of criminal justice policy.


During the programme you will evaluate discriminatory practice in the criminal justice process and the causes of miscarriages of justice. Your evaluations will be informed by a critical understanding of sources of data and research methodologies and, through option modules, you will develop an in-depth knowledge of particular issues relating to criminal justice in England, Wales and elsewhere.

What you will study on this degree

Please see guidance below on core and option modules for further information on what you will study.

Contemporary Issues in Criminal Justice

The module aims to develop advanced knowledge and critical understanding of specific issues relating to the principles and practice of criminal justice in England and Wales

Research Dissertation

Provides you with an opportunity to demonstrate your knowledge of a specific criminal justice issue, by constructing a sustained and coherent assignment and showing a critical ability to apply appropriate research methods

Researching Crime and Criminal Justice

Prepares you for the compulsory dissertation by developing an advanced understanding of the politics and practice of crime and criminal justice research

The following option modules are typically offered:

Sex, Crime and Society

Develops your knowledge and understanding of the principles, policies and doctrines relating to the criminalisation and de-criminalisation of sexual, and sexually-related behaviour within society

Drugs, Alcohol and Criminal Justice

Provides a broad critical understanding of the different paradigms and perspectives on substance (mis)use and relevant policy in relation to crime and criminal justice

The Police, Policing, and Governance of Security

Explores the complex and dynamic relationship between policing services/agents and members of the diversity of publics these organisations serve

Crime, Power and Victimisation

Considers various definitions of crime and the relationship between these and the various sources of power within society
Delivering Rehabilitation

Encourages you to critically evaluate, at an adavnced level, the role and function of the prison and probation services in relation to the delivery of state punishment and rehabiliation

Youth Justice

Develops an analytical approach to understanding the treatment and experiences of young people within, and at the hands of, the criminal justice system

The United Nations, International Security and Global Justice

Enables you to understand and critically evaluate the effectivness of the United Nations as an actor capable of contributing to international security and global justice

Contemporary Issues in International Criminal Justice

Develop advanced knowledge and critical understanding of the theoretical concepts that underpin policy and practice with regard to International Criminal Jutsice and the issues in dealing with transnational crime

Further guidance on modules

The information listed in the section entitled 'What you will study' is an overview of the academic content of the programme that will take the form of either core or option modules. Modules are designated as core or option in accordance with professional body requirements and internal Academic Framework review, so may be subject to change. Students will be required to undertake modules that the University designates as core and will have a choice of designated option modules. Additionally, option modules may be offered subject to meeting minimum student numbers.

Academic Framework reviews are conducted by LJMU from time to time to ensure that academic standards continue to be maintained.

Please email if you require further guidance or clarification.

Read less
Aimed at students interested in research, the UBC MSc in Business Administration is a challenging and rigorous program designed to prepare you for a PhD program and a subsequent career in academia. Read more

MSc in Business Administration

Aimed at students interested in research, the UBC MSc in Business Administration is a challenging and rigorous program designed to prepare you for a PhD program and a subsequent career in academia.
As an MSc student, you will not only become part of a rich and stimulating academic community with a strong research emphasis, but you will also enjoy the opportunity to work with the best research faculty in Canada.

World-class business school

The Robert H. Lee Graduate School at the Sauder School of Business offers a wide range of graduate programs. Considered the top academic business school in Canada and a leading academic institution, the Sauder School of Business at UBC is home to excellent teaching, an active research community and a strong collaborative culture.

Specializations

Our MSc program offers study in three areas of specialization:

Finance

The research interests of our Finance Division cover most major topics and methodologies in financial economics.

Management Information Systems

The research interests of our MIS Division include a wide range of topics in the study of design, evaluation, implementation, deployment, management, control and use of information technologies in organizations.

Transportation and Logistics

The research interests of our Transportation and Logistics faculty include aviation research, transport economics, game theory applications, logistics and supply chain management, operations management and optimization.

Quick Facts

- Degree: Master of Science in Business Administration
- Specialization: Business Administration
- Subject: Business
- Mode of delivery: On campus
- Program components: Coursework + Options
- Faculty: Faculty of Commerce and Business Administration

Read less
If you're already, or would like to be, a leader or manager in a health or social care setting, our Masters course will develop and polish the skills you need to progress and be highly effective in your role. Read more

Course Overview

If you're already, or would like to be, a leader or manager in a health or social care setting, our Masters course will develop and polish the skills you need to progress and be highly effective in your role.

Management and leadership in the health and social care sector is increasingly important worldwide, with The World Health Organization highlighting the need for managers to have appropriate competencies (WHO, 2007) and the NHS promoting specific values and principles of care (Department of Health, 2010).

Our course is designed to make sure you gain the knowledge, skills and emotional tools you need to meet these requirements and develop your full potential as a manager. You'll explore the important social and other factors which influence managing and leading both organisations and individuals, learning with other current and aspiring managers and leaders from a range of health and social care organisations from around the world.

Core Modules

Advanced Professional Decision Making

Advance your decision making skills through critical reflection and the help of a “critical friend”. This is a specialist module designated for our Management and Leadership in Health and Social Care course.

Current health and social care policy, along with the modernisation of the NHS and other international models, demands new ways of working across traditional boundaries and the implementation of national targets at local level.

This requires the development of roles for confident, autonomous practitioners, who possess the knowledge and skills to implement complex decisions in a rapidly changing environment, and to play key roles in service development.

You’ll need to be able to utilise practical decision making skills within an area of professional knowledge and develop strategies to facilitate the implementation of the outcomes of the decision making process into practice. This can be individually or within a team or organisation. In addition, management of change and service development are seen as core elements of the module, together with the enhancement of professional judgement and leadership.

Organisational Transformation in Health and Social Care

Here, you’ll critically explore change theory in relation to your own field of practice, and demonstrate understanding of the theoretical and philosophical components of organisational transformation.

This module encourages the synthesis of strategic discourse with operational application as modes of organisational structures thereby forming strong links between theory and practice. You’ll be expected to demonstrate an ability to isolate and focus on the significant features of problems and offer synthetic and coherent solutions.

It’s expected you’ll produce original or innovative work relating to your specialism that’s worthy of publication, public performance or display.

Research Studies

This module is designed to provide you with a critical overview of the main methodologies and designs applied to research within health and social care, professional practice, regulation and policy.

It provides you with an opportunity to explore the theoretical dilemmas that lie beneath the process of inquiry and its relationship to practice. The module will provide a framework within which to select, evaluate and justify the research methods chosen for your research project.

Major Project

The major project is of central importance to the Masters award. You’ll be expected to bring together aspects of learning from previous modules, as well as using the learning as the basis for planning, conducting and writing a research or work-based project.

This module will support you in your preparation and submission of a Masters level major project (either a research project or work-based project). There will be eight hours of workshop support available to you during the module. This will be delivered as four, two-hour workshops. In addition, there’ll be a full-day introductory workshop before the module commences.

You’ll be allocated a minimum of six hours individual supervisory support, with additional supervisory support negotiated between you and your supervisor.

Optional Modules

You’ll also choose from ONE of the following 30 credit modules...

Global Leadership (30 credits)

Businesses, whether private, public or third sector, operate in a world facing a range of urgent global issues. This module examines the fitness of businesses and individuals to tackle such issues, based on the Global Leadership model developed by lecturers at this university.

This module consists of four elements:

Effective decision making
Adoption of a global approach
Creation of a new business paradigm
Creation of a contemporary mission.

It also considers the related concept of mis-leadership, which looks at how leaders have often failed to achieve the optimum outcomes for those they lead. Leaders predominantly create context and this module will explore the skills required to successfully mould and develop the context in a chaotic environment.

Law and Ethics in Social Care (30 credits)

This module will give you a detailed and critical understanding of the generic ethical and legal theories and principles that underpin health and social care (e.g. consent, confidentiality, duty of care, human rights).

You’ll also have the opportunity to focus on particular aspects of law and ethics that have relevance to your practice or personal interest (e.g. mental health, data protection, negligence, resource allocation, and medical research). This module is particularly relevant to health and social care professionals looking to develop crucial insights into legal and ethical issues in practice.

Collaborative Practice in Integrated Care (30 credits)

The role of individuals is a central part of the government's agenda for modernisation, as evidenced by the creation of consultant practitioners posts (e.g. consultant nurse and consultant therapist). These posts function across professional and organisational boundaries, and provide strategic direction to their particular area of expertise.

Equally, in social work, closer links are being forged in terms of policy, practice and organisations. Implementing this policy is often fraught with difficulties. This module seeks to address some of the most salient issues.

Assessment

How you’re assessed will vary between modules. This is in order to assist you in developing submission evidence for Management and Leadership professional recognition later. Assignments include the production of report, essays and portfolio. For the Masters, a major project of no more than 18,000 words is also required.

Read less
A University of Hertfordshire research degree is an internationally recognised degree signifying high levels of achievement in research. Read more
A University of Hertfordshire research degree is an internationally recognised degree signifying high levels of achievement in research. It develops extensive subject expertise and independent research skills which are honed over an extended period, depending on the level of the award. You would undertake a substantial, original research project for the duration of the degree, under the supervision and guidance of two or more academic members of staff. Your supervisory team provides guidance both in the selection of a research topic and in the conduct of the research. You are also supported by attendance at postgraduate seminar series to develop subject specific knowledge and research skills relevant to your field of research. The degree is assessed solely on the basis of the final research output, in the form of a substantial written thesis which must be "defended" in a viva. During the course of the degree, you would be given opportunities to present your work at major conferences and in refereed research publications.

Why choose this course?

-An internationally recognised research qualification
-Developing advanced subject expertise at postgraduate level
-Develop research skills through practice and extensive research experience
-Employers are looking for high calibre graduates with advanced skills who can demonstrate independence through research

Careers

Graduates with this degree will be able to demonstrate to employers a highly-valued ability to work independently on a substantial and challenging original project and to maintain that focus over an extended period, and will have developed much sought after, highly refined research skills.

Teaching methods

Research degrees are not taught programmes, however, programmes of supporting studies are a key element. The School of Pharmacy conducts high quality research in the areas of of dermal, transderrmal, buccal and airway drug delivery, patient safety, medicines management, drug mis-use and psycho-pharmacology. The School has a large number of postgraduate students undertaking full-time research in these disciplines leading to the awards of MSc by Research, MPhil or PhD. There are also a number of industry-based graduates registered for research degrees on a full-time or part-time basis. Research in the discipline areas is headed by internationally recognised staff with positions on many national and international associations and professional bodies.

Read less
A University of Hertfordshire research degree is an internationally recognised degree signifying high levels of achievement in research. Read more
A University of Hertfordshire research degree is an internationally recognised degree signifying high levels of achievement in research. It develops extensive subject expertise and independent research skills which are honed over an extended period, depending on the level of the award. You would undertake a substantial, original research project for the duration of the degree, under the supervision and guidance of two or more academic members of staff. Your supervisory team provides guidance both in the selection of a research topic and in the conduct of the research. You are also supported by attendance at postgraduate seminar series to develop subject specific knowledge and research skills relevant to your field of research. The degree is assessed solely on the basis of the final research output, in the form of a substantial written thesis which must be "defended" in a viva. During the course of the degree, you would be given opportunities to present your work at major conferences and in refereed research publications.

Why choose this course?

-An internationally recognised research qualification
-Developing advanced subject expertise at postgraduate level
-Develop research skills through practice and extensive research experience
-Employers are looking for high calibre graduates with advanced skills who can demonstrate independence through research

Careers

Graduates with this degree will be able to demonstrate to employers a highly-valued ability to work independently on a substantial and challenging original project and to maintain that focus over an extended period, and will have developed much sought after, highly refined research skills.

Teaching methods

Research degrees are not taught programmes, however, programmes of supporting studies are a key element.

The School of Pharmacy conducts high quality research in the areas of of dermal, transderrmal, buccal and airway drug delivery, patient safety, medicines management, drug mis-use and psycho-pharmacology. The School has a large number of postgraduate students undertaking full-time research in these disciplines leading to the awards of MSc by Research, MPhil or PhD. There are also a number of industry-based graduates registered for research degrees on a full-time or part-time basis. Research in the discipline areas is headed by internationally recognised staff with positions on many national and international associations and professional bodies.

Read less
This MS programme is focused, practical-based, highly innovative and "hands-on", mixing the cutting-edge of VR and SoMe with advanced practical training and telementoring in robotics and laparoscopy from some of the world's most renowned expert surgeons. Read more

This MS programme is focused, practical-based, highly innovative and "hands-on", mixing the cutting-edge of VR and SoMe with advanced practical training and telementoring in robotics and laparoscopy from some of the world's most renowned expert surgeons. This degree incorporates latest technologies that will place students at the forefront of modern surgical training.

About this degree

Students learn advanced practical skills in minimally-invasive surgery and have the opportunity to improve their laparoscopic and robotic skills.

Academic surgeons who are experts in their field and recognised as thought leaders in surgery teach on this programme.

You will learn about and develop Virtual and Augmented Reality models at the cutting edge of surgery and be among the only group of students who are specifically taught on the use of SoMe in surgery by some of the pioneers of this movement.

Students undertake modules to the value of 180 credits.

The MS consists of six core modules (90 credits), two optional modules (30 credits) and a research dissertation (180 credits). 

A Postgraduate Certificate is also available and consists of four core modules (60 credits).

Core modules

 • The Concept of Minimally-Invasive Surgery (PG Cert & MS)
 • Training Concepts/Models in the Minimally-Invasive Surgery (PG Cert & MS)
 • Imaging in Surgery (PG Cert & MS)
 • Virtual Reality in Surgery (PG Cert & MS)
 • mHealth (MS)
 • Leadership in Surgery (MS)

Optional modules

For the MS Award, two optional modules are chosen from the following: 

 • Advanced Techniques in Laparoscopy - practical workshops and building training programmes
 • Advanced Training in Robotics – practical workshops and building training programmes
 • Research Methodology
 • mHealth Applications

Dissertation/research project

This module gives students the opportunity to undertake an individual supervised design project, which will involve collection of primary data, planning, decision-making and production of either a practical research model for training in MIS and/or a VR software model for use or diagnosis in the field of minimally invasive surgery.

Teaching and learning

The programme is delivered through a combination of lectures, tutorials, workshops, practical sessions, group discussions and distance learning. Assessment is through written examination, coursework, presentation, dissertation and viva voce.

Further information on modules and degree structure is available on the department website: Advanced Minimally-Invasive Surgery MS

Why study this degree at UCL?

UCL is one of the world’s very best universities, consistently placed in the global top 10 in world rankings. It is affiliated with University College Hospital (UCLH) which is recognised as a centre of excellence. The university has highly advanced simulation facilities for surgical training as well as excellent collaborative links with other similarly progressive units throughout the surgical community.

The technology integrated into this programme will allow students to be mentored and assessed by surgeons in Europe and the USA whilst being based at the Bloomsbury Campus, using state-of-the-art telestration equipment. 

The module structure will also allow students to work directly with experienced academics and develop projects that will be clinically applicable to their future careers. The international, multidisciplinary academic environment will allow students to directly interact with some of the key opinion leaders in surgery - learning operative skills as well as observing the latest procedures - and tailor their practice to be at the forefront of modern surgery.

Research Excellence Framework (REF)

The Research Excellence Framework, or REF, is the system for assessing the quality of research in UK higher education institutions. The 2014 REF was carried out by the UK's higher education funding bodies, and the results used to allocate research funding from 2015/16.

The following REF score was awarded to the department: Division of Surgery & Interventional Science

80%: Clinical Medicine subjects; 95%: General Engineering subjects rated 4* (‘world-leading’) or 3* (‘internationally excellent’)

Learn more about the scope of UCL's research, and browse case studies, on our Research Impact website.Read less
The. Georgina Gatenby Scholarship. is recruiting a Masters by Research student to carry out research on lung cancer. Read more

The Georgina Gatenby Scholarship is recruiting a Masters by Research student to carry out research on lung cancer. The succesfull applicant will have a BSc in Biochemistry and an interest in cell biology, and will have the opportunity to develop skills in molecular cloning, protein expression, mammalian cell culture, sub-cellular fractionation and image analysis. S/he will be a capable communicator and willing to engage with funders to explain goals and progress. 

The project will be co-supervised by Dr Dawn Coverley and Professor Jennifer Potts and will focus on the CIZ1B protein and its link with lung cancer. The underpinning research question concerns the effect of cancer-associated CIZ1 mis-splicing on CIZ1 function and will involve structural analysis of the nuclear matrix anchor domain. Results will be related to cellular function with focus on the emerging role of CIZ1 in maintenance of epigenetic state using the inactive X chromosome as a model.Read less

Show 10 15 30 per pageCookie Policy    X