• University of Bristol Featured Masters Courses
 • University of Edinburgh Featured Masters Courses
 • Aberystwyth University Featured Masters Courses
 • University of Derby Online Learning Featured Masters Courses
 • University of Leeds Featured Masters Courses
 • Northumbria University Featured Masters Courses
 • Jacobs University Bremen gGmbH Featured Masters Courses

Postgrad LIVE! Study Fair

Birmingham | Bristol | Sheffield | Liverpool | Edinburgh

Nottingham Trent University Featured Masters Courses
Xi’an Jiaotong-Liverpool University Featured Masters Courses
Nottingham Trent University Featured Masters Courses
University of Cambridge Featured Masters Courses
University of Leeds Featured Masters Courses
"medi"×
0 miles

Masters Degrees (Medi)

We have 2 Masters Degrees (Medi)

 • "medi" ×
 • clear all
Showing 1 to 2 of 2
Order by 
Nid oes llawer o eiriau sydd mor atgofus a chyfareddol â ‘Cheltaidd’, yn dwyn i gof cywreinrwydd gemwaith yr Oes Efydd, adeiladwaith enfawr Côr y Cewri a Newgrange, chwedlau Arthur a Cú Chulainn a chrefft Farddol brenhinoedd a thywysogion y canol oesoedd. Read more
Nid oes llawer o eiriau sydd mor atgofus a chyfareddol â ‘Cheltaidd’, yn dwyn i gof cywreinrwydd gemwaith yr Oes Efydd, adeiladwaith enfawr Côr y Cewri a Newgrange, chwedlau Arthur a Cú Chulainn a chrefft Farddol brenhinoedd a thywysogion y canol oesoedd. Ond mae ‘Celtaidd’ hefyd yn gysylltiedig â’r Dadeni, yr Ymoleuo a’r Byd Newydd; Rhamantiaeth, Chwyldro a brwydr ieithoedd, llenyddiaeth a hunaniaethau cenedlaethol cyfan i oroesi yn y cyfnod Modern.

Mae’r cwrs course newydd hwn ym Mhrifysgol Bangor yn rhoi’r cyfle a’r gallu i fyfyrwyr fedru didoli’r ffeithiau a’r ffuglen, ac i ateb yn fanwl y cwestiwn:

‘Pwy oedd – a phwy yw – y Celtiaid?’

Yn ystod un flwyddyn academaidd bydd modiwlau yn cael eu dysgu gan arbenigwyr yn Ysgolion Cymraeg; Hanes, Hanes Cymru ac Archaeoleg; a Cherddoriaeth, yn canolbwyntio ar lenyddiaeth, archaeoleg, crefydd, mytholeg, hynafiaeth, hanes celf a cherddoriaeth, er mwyn archwilio diwylliant a hunaniaeth y bobl Geltaidd o’r bryngaerau cynhanes i seneddau datganoledig ac annibynnol heddiw.

Bydd myfyrwyr hefyd yn cael arweiniad wrth wneud eu hymchwil eu hunain ar gyfer traethawd hir gradd Meistr ar bwnc o’u dewis.

Mae’r holl gyfarwyddyd ar gael yn Gymraeg a Saesneg, ac mae cefnogaeth gynhwysfawr ESOL ar gael lle bo angen.

Dyma rai o’r prif bynciau sy’n cael eu trafod yn y cwrs course:

A yw’r ‘Celtiaid’ yn bodoli mewn gwirionedd, ac os felly, pwy a beth ydynt? Sut allwn ni drafod cwestiynau o’r fath, gyda pha fethodoleg a gyda pha dystiolaeth?
Sut mae’r gair ei hun (‘Celt’, ‘Keltoi’, ac yn y blaen) wedi cael ei ddefnyddio ar hyd y canrifoedd, o haneswyr Clasurol i gerddorion pop modern?
Beth yw cryfderau a gwendidau ‘Celtomania’ a ‘Celtosgeptigiaeth’? Sut mae’r cysyniad o’r ‘Celtiaid’ wedi ei ddarganfod a’i wrthod mewn gwahanol feysydd fel Llenyddiaeth, Archaeoleg, Ieithyddiaeth, Cerddoriaeth, Crefydd?
Sut y cyfrannodd ysgolheigion cyfandirol y bedwaredd ganrif ar bymtheg at greu’r ‘Celtiaid’?
Sut y gwnaeth y bobl sy’n siarad ieithoedd Celtaidd ennill eu hunaniaeth eu hunain a sut maent yn dal i wneud hynny? Beth mae’r testunau canoloesol (Cyfreithiau, Chwedlau, Barddoniaeth Llys, Bywydau’r Seintiau) a chanfyddiadau archeolegol yn dweud wrthym, a beth sydd gan hanes diweddar i’w ddweud?
Beth yw’r prif ffynonellau tystiolaeth am hanes a hunaniaeth y bobl ‘Geltaidd’ (hynny yw, y rhai sy’n siarad ieithoedd Celtaidd yn y cyfnod modern)? Sut ydym ni’n defnyddio’r ffynonellau hyn? A all Arthur a Cú Chulainn ddweud rhywbeth buddiol wrthym?
Sut mae hunaniaethau ethnig a chenedlaethol y ‘Celtiaid’ modern wedi eu portreadu a’u trafod mewn perthynas â’r cysyniad hwn o’r ‘Celtaidd’?
Beth oedd perthnasedd gwleidyddol ac ideolegol y ‘Celtiaid’ a beth ydyw erbyn hyn?
Gyda materion fel hyn dan sylw, mae’r cwrs course wedi ei lunio i ddatblygu sgiliau’r myfyrwyr trwy gynllun astudiaeth uwch arbenigol. Un amcan pwysig yw rhoi hyfforddiant dadansoddol perthnasol i’r myfyrwyr, fel eu bod yn gyfarwydd â’r datblygiadau damcaniaethol ac ymarferol diweddaraf mewn perthynas ag Astudiaethau Celtaidd. Ar ôl cwblhau’r cwrs, bydd gan fyfyrwyr sail gadarn ym mhrif ddulliau a ffynonellau’r ddisgyblaeth, a byddant hefyd wedi datblygu sgiliau y gellir eu trosglwyddo’n eang ac a fydd yn berthnasol i amrywiaeth fawr o yrfaoedd.

Fframwaith y Cwrs
Mae’r course yn gwrs un flwyddyn (llawn amser) a gellir hefyd ei wneud yn rhan amser (gan amlaf hyd at dair blynedd). Ceir dwy ran i’r rhaglen gradd:

Rhan 1:

Mae hon yn elfen gwbl hyfforddedig, ac mae’n cyfrannu 120 credyd. Mae gan bob modiwl hyfforddedig bwysiad credyd o 40 credyd. Dysgir rhan 1 yn ystod dau semester y flwyddyn academaidd. Mae’r dysgu yn ystod semester 1 gan amlaf rhwng diwedd mis Medi a mis Rhagfyr. Mae’r dysgu yn ystod semester 2 gan amlaf rhwng diwedd mis Ionawr a dechrau mis Mai.

Bydd y modiwlau yn Rhan 1 yn cael eu hasesu trwy gyfrwng traethodau.

Rhan 2:

Mae rhan 2 yn cynnwys traethawd hir dan oruchwyliaeth o oddeutu 20,000 gair, ar bwnc o’ch dewis, a benderfynir ar ôl trafod gyda chynghorwr traethawd hir. Cwblheir yn ystod misoedd yr haf, rhwng diwedd mis Mai a mis Medi, a dylai myfyrwyr llawn amser gyflwyno eu traethodau hir erbyn mis Medi yn y flwyddyn galendr ar ôl cofrestru.

Read less
Medical Imaging is an essential component of modern medicine, playing a key role in the diagnosis, treatment and monitoring of disease. Read more

Medical Imaging is an essential component of modern medicine, playing a key role in the diagnosis, treatment and monitoring of disease. The Medical Imaging MSc covers:

 • the basic physics involved in the different imaging techniques
 • image formation, pattern recognition and applications in the field of radiology
 • current issues in a modern UK NHS radiology department.

Whilst not a clinical skills course, the teaching of the technical aspects of imaging techniques is firmly grounded and in their clinical usage. Many of our lecturers are at the forefront of research in their field and bring insights from emerging imaging techniques.

This programme is designed for recent graduates preparing for a career in medical imaging, professionals already working in the field, and medical students wishing to intercalate.

More Information

You can study this subject at a MSc, Postgraduate Diploma or Postgraduate Certificate level.

You may transfer from your original programme to another one, provided that you do this before you have completed the programme and before an award has been made. Part-time study is also an option. 

You’ll become familiar with the range of clinical imaging techniques.

By the end of the programme you should be able to:

 • Demonstrate knowledge and understanding of the physical and mathematical aspects of image formation of several techniques;
 • Identify the anatomical and physiological properties of tissue associated with image formation and contrast for several techniques;
 • Analyse and compare the technical performance of various modalities;
 • Demonstrate an understanding of the clinical applications of each technique, the variables involved and how they can be compared;
 • Apply IT in literature searching, analysis and display of data, and report writing to enhance life-long learning in medical imaging;
 • Demonstrate enhancement of their professional skills in communication, problem-solving, learning effectively and quickly, and effective self-management;
 • Critically evaluate relevant published work, demonstrating an understanding of the underpinning principles of statistics, project design and data analysis.

Course structure

PGCert

Compulsory modules:

 • Medical Imaging Core Skills 15 credits

For more information on typical modules, read Medical Imaging PGCert in the course catalogue

PGDip

Compulsory modules :

 • Principles for Medical Imaging Interpretation 15 credits
 • Medical Imaging Core Skills 15 credits
 • Digital Radiography and X-ray Computed Tomography 15 credits
 • Magnetic Resonance Imaging 15 credits
 • Ultrasound Imaging 15 credits
 • Radionuclide Imaging 15 credits
 • Medical Image Analysis 15 credits
 • Research Methods 15 credits

For more information on typical modules, read Medical Imaging PGDip in the course catalogue

MSc

You’ll study modules worth 180 credits. If you study this programme part time you will study fewer modules in each year.

Compulsory modules:

 • Principles for Medical Imaging Interpretation 15 credits
 • Medical Imaging Core Skills 15 credits
 • Digital Radiography and X-ray Computed Tomography 15 credits
 • Magnetic Resonance Imaging 15 credits
 • Ultrasound Imaging 15 credits
 • Radionuclide Imaging 15 credits
 • Medical Image Analysis 15 credits
 • Research Methods 15 credits
 • Research Project 60 credits 

As an MSc student, you undertake a research project in the field of Medical Imaging. New research topics are available each year and include projects in MRI, Ultrasound, X-ray and their clinical application. You'll be asked to state your preferred research project. Before projects are allocated, you are encouraged to meet potential supervisors and discuss the research work.

Learning and teaching

All modules (except for your research project) are taught through traditional lectures, tutorials, practicals and computer based sessions. We also employ blended learning, combining online learning with other teaching methods.

You’ll be taught about the underpinning science of the various imaging modalities, and we cover a range of clinical applications demonstrating the use of medical imaging in modern medicine. Many of the lecturers are at the forefront of research in their particular field and will bring insights from current clinical imaging practice and developments of new and emerging imaging techniques.

Assessment

The taught modules are assessed by coursework and unseen written examinations. Exams are held during the University exam periods in January and May.

The research project is assessed in separate stages, where you submit a 1,000-word essay (20%), a 5,000-word journal-style research article (70%) and make an oral presentation (10%).

Career opportunities

Past graduates have gone on to enter careers in medical imaging or related disciplines, such as radiology and radiography. Often students are already working in the area, and use the skills and knowledge gained in the programme to enhance their careers. Students have gone on to take lecturer or research positions, and have also chosen to take post graduate research degrees (such as a PhD). As a intercalated degree for medical students the programme is useful for students considering radiology or many other medical specialties.

Careers support

We encourage you to prepare for your career from day one. That’s one of the reasons Leeds graduates are so sought after by employers.

The Careers Centre and staff in your faculty provide a range of help and advice to help you plan your career and make well-informed decisions along the way, even after you graduate. Find out more at the Careers website.Read less

 • 1
Show 10 15 30 per pageCookie Policy    X