• St Mary’s University, Twickenham Featured Masters Courses
  • Xi’an Jiaotong-Liverpool University Featured Masters Courses
  • University of Glasgow Featured Masters Courses
  • New College of the Humanities Featured Masters Courses
  • Goldsmiths, University of London Featured Masters Courses
  • University of Derby Online Learning Featured Masters Courses
  • Cardiff University Featured Masters Courses
  • Coventry University Featured Masters Courses
King’s College London Featured Masters Courses
Leeds Beckett University Featured Masters Courses
Institute for Advanced Architecture of Catalonia Featured Masters Courses
University of Hertfordshire Featured Masters Courses
Northumbria University Featured Masters Courses
"medi"×
0 miles

Masters Degrees (Medi)

  • "medi" ×
  • clear all
Showing 1 to 2 of 2
Order by 
Nid oes llawer o eiriau sydd mor atgofus a chyfareddol â ‘Cheltaidd’, yn dwyn i gof cywreinrwydd gemwaith yr Oes Efydd, adeiladwaith enfawr Côr y Cewri a Newgrange, chwedlau Arthur a Cú Chulainn a chrefft Farddol brenhinoedd a thywysogion y canol oesoedd. Read more
Nid oes llawer o eiriau sydd mor atgofus a chyfareddol â ‘Cheltaidd’, yn dwyn i gof cywreinrwydd gemwaith yr Oes Efydd, adeiladwaith enfawr Côr y Cewri a Newgrange, chwedlau Arthur a Cú Chulainn a chrefft Farddol brenhinoedd a thywysogion y canol oesoedd. Ond mae ‘Celtaidd’ hefyd yn gysylltiedig â’r Dadeni, yr Ymoleuo a’r Byd Newydd; Rhamantiaeth, Chwyldro a brwydr ieithoedd, llenyddiaeth a hunaniaethau cenedlaethol cyfan i oroesi yn y cyfnod Modern.

Mae’r cwrs course newydd hwn ym Mhrifysgol Bangor yn rhoi’r cyfle a’r gallu i fyfyrwyr fedru didoli’r ffeithiau a’r ffuglen, ac i ateb yn fanwl y cwestiwn:

‘Pwy oedd – a phwy yw – y Celtiaid?’

Yn ystod un flwyddyn academaidd bydd modiwlau yn cael eu dysgu gan arbenigwyr yn Ysgolion Cymraeg; Hanes, Hanes Cymru ac Archaeoleg; a Cherddoriaeth, yn canolbwyntio ar lenyddiaeth, archaeoleg, crefydd, mytholeg, hynafiaeth, hanes celf a cherddoriaeth, er mwyn archwilio diwylliant a hunaniaeth y bobl Geltaidd o’r bryngaerau cynhanes i seneddau datganoledig ac annibynnol heddiw.

Bydd myfyrwyr hefyd yn cael arweiniad wrth wneud eu hymchwil eu hunain ar gyfer traethawd hir gradd Meistr ar bwnc o’u dewis.

Mae’r holl gyfarwyddyd ar gael yn Gymraeg a Saesneg, ac mae cefnogaeth gynhwysfawr ESOL ar gael lle bo angen.

Dyma rai o’r prif bynciau sy’n cael eu trafod yn y cwrs course:

A yw’r ‘Celtiaid’ yn bodoli mewn gwirionedd, ac os felly, pwy a beth ydynt? Sut allwn ni drafod cwestiynau o’r fath, gyda pha fethodoleg a gyda pha dystiolaeth?
Sut mae’r gair ei hun (‘Celt’, ‘Keltoi’, ac yn y blaen) wedi cael ei ddefnyddio ar hyd y canrifoedd, o haneswyr Clasurol i gerddorion pop modern?
Beth yw cryfderau a gwendidau ‘Celtomania’ a ‘Celtosgeptigiaeth’? Sut mae’r cysyniad o’r ‘Celtiaid’ wedi ei ddarganfod a’i wrthod mewn gwahanol feysydd fel Llenyddiaeth, Archaeoleg, Ieithyddiaeth, Cerddoriaeth, Crefydd?
Sut y cyfrannodd ysgolheigion cyfandirol y bedwaredd ganrif ar bymtheg at greu’r ‘Celtiaid’?
Sut y gwnaeth y bobl sy’n siarad ieithoedd Celtaidd ennill eu hunaniaeth eu hunain a sut maent yn dal i wneud hynny? Beth mae’r testunau canoloesol (Cyfreithiau, Chwedlau, Barddoniaeth Llys, Bywydau’r Seintiau) a chanfyddiadau archeolegol yn dweud wrthym, a beth sydd gan hanes diweddar i’w ddweud?
Beth yw’r prif ffynonellau tystiolaeth am hanes a hunaniaeth y bobl ‘Geltaidd’ (hynny yw, y rhai sy’n siarad ieithoedd Celtaidd yn y cyfnod modern)? Sut ydym ni’n defnyddio’r ffynonellau hyn? A all Arthur a Cú Chulainn ddweud rhywbeth buddiol wrthym?
Sut mae hunaniaethau ethnig a chenedlaethol y ‘Celtiaid’ modern wedi eu portreadu a’u trafod mewn perthynas â’r cysyniad hwn o’r ‘Celtaidd’?
Beth oedd perthnasedd gwleidyddol ac ideolegol y ‘Celtiaid’ a beth ydyw erbyn hyn?
Gyda materion fel hyn dan sylw, mae’r cwrs course wedi ei lunio i ddatblygu sgiliau’r myfyrwyr trwy gynllun astudiaeth uwch arbenigol. Un amcan pwysig yw rhoi hyfforddiant dadansoddol perthnasol i’r myfyrwyr, fel eu bod yn gyfarwydd â’r datblygiadau damcaniaethol ac ymarferol diweddaraf mewn perthynas ag Astudiaethau Celtaidd. Ar ôl cwblhau’r cwrs, bydd gan fyfyrwyr sail gadarn ym mhrif ddulliau a ffynonellau’r ddisgyblaeth, a byddant hefyd wedi datblygu sgiliau y gellir eu trosglwyddo’n eang ac a fydd yn berthnasol i amrywiaeth fawr o yrfaoedd.

Fframwaith y Cwrs
Mae’r course yn gwrs un flwyddyn (llawn amser) a gellir hefyd ei wneud yn rhan amser (gan amlaf hyd at dair blynedd). Ceir dwy ran i’r rhaglen gradd:

Rhan 1:

Mae hon yn elfen gwbl hyfforddedig, ac mae’n cyfrannu 120 credyd. Mae gan bob modiwl hyfforddedig bwysiad credyd o 40 credyd. Dysgir rhan 1 yn ystod dau semester y flwyddyn academaidd. Mae’r dysgu yn ystod semester 1 gan amlaf rhwng diwedd mis Medi a mis Rhagfyr. Mae’r dysgu yn ystod semester 2 gan amlaf rhwng diwedd mis Ionawr a dechrau mis Mai.

Bydd y modiwlau yn Rhan 1 yn cael eu hasesu trwy gyfrwng traethodau.

Rhan 2:

Mae rhan 2 yn cynnwys traethawd hir dan oruchwyliaeth o oddeutu 20,000 gair, ar bwnc o’ch dewis, a benderfynir ar ôl trafod gyda chynghorwr traethawd hir. Cwblheir yn ystod misoedd yr haf, rhwng diwedd mis Mai a mis Medi, a dylai myfyrwyr llawn amser gyflwyno eu traethodau hir erbyn mis Medi yn y flwyddyn galendr ar ôl cofrestru.

Read less
Our next intake of the MAEdi for 2016/7, will now start in August 2016, when we will offer the taught modules on a residential basis at Keele University in the UK. Read more

Overview

Our next intake of the MAEdi for 2016/7, will now start in August 2016, when we will offer the taught modules on a residential basis at Keele University in the UK.

The MA Education (International) (MEdi) is a flexible, part-time, semi-distance learning programme. It is accredited, validated, taught and assessed by Keele University, UK. The course is designed for those working in international schools and similar organisations. The aim is to broaden teachers’ knowledge, understanding and skills within their own professional setting. The programme has a clear practical focus, underpinned by theory and which provides participants with an opportunity to develop their professional comptence and enhance their capacity to engage in critically reflective practice as advanced educational professionals.

The MA Ed (Int) is particularly innovative because it links different modes of study, which comprise:
- modularised coursework undertaken on a part-time, distance-learning basis.
- work-based research related to experience and professional interests.
- content suitable for all curriculums (Including IB, AP, and the National Curriculum of England and Wales).
- residential programme sessions (in the UK) which provide opportunities for participants to review, discuss and challenge ideas but
also to share good practice.

This prestigious MAEdi can be accessed by any international school teacher working in any country. The only attendance requirement for Year 2 Entry applicants will be a five-day residential held at Keele University, UK in early August. The remainder of the programm is by distance learning. The programme is also suitable for British state school teachers seeking a qualification directly relevant to international schooling and education.

OVERVIEW OF KEY FEATURES:

• All units are delivered by Keele University staff, experienced in international schooling/ education and educational research.

• Taught elements hosted at Keele University (UK) in early August (5 day residential). Remainder of the programme delivered by distance learning with tutor support.

• Direct access to Year 2 (and reduced fees) for experienced practitioners who hold a PGCE or equivalent.

• Flexibility to focus module assessment submissions on Kindergarten, Primary, Secondary or Post-Compulsory Education Sectors, including Language Schools, Bilingual Schools, State Schools, and all major curriculum (including IB, AP and the National Curriculum of England and Wales).

• Opportunity to progress to Keele University EdD (taught doctorate).

See the website https://www.keele.ac.uk/sspp/postgraduatetaught/education/international/maei/

Course Aims

The educational aims of the programme are to support the development of critically reflective practitioners, whose work is based on scholarship, professionalism and ethical practice. It will enable participants to critically examine a wide range of contemporary educational issues and those that relate more directly to their own practice as educators. A key aim is to provide opportunities for participants to examine their own professional contexts and interests in the light of theory and practical experience.

By the end of the programme participants will demonstrate systematic knowledge and critical awareness of a range of educational theories and issues that are relevant to the specific pathway, which could include creativity, critical pedagogy, leadership and management and pedagogical content knowledge; they will demonstrate that they can critically examine these theories in the light of practice and vice versa. Participants will show how, through this critically reflective approach, they have developed their own practice as educators and managed personal and professional change. They will be able to communicate effectively through use of higher level writing skills, aimed at specialist and non-specialist audiences, with appropriate use of academic referencing

They will develop critical awareness of the philosophies and practices underpinning Educational research and demonstrate that they can design and undertake an independent research study into aspects of their own practice or professional context and report the findings of that study to a range of audiences.

Opportunities:
The opportunities that this MAEdi offers for career progression in the rapidly expanding world of international education are many. Most of our Asia Programme graduates go on to be appointed to higher levels of management and leadership in international education and schooling and we can provide numerous personal testimonies as to the value of the Keele Programmes from our alumni. With international schools becoming increasingly corporatized and commercially orientated, those educationalists awarded the Keele MEdi can look forward to enhanced careers; equipped with the knowledge and skills necessary to be successful practitioners in international education.

Course Content

The MA Education (international) programme is a part-time, semi distance learning programme:

Year 1 entry: PGCEi (60 MA credits)
Modules: Learners, Learning and Assessment; International Educational Practice; Creative Practice.

Year 2 entry: Postgraduate Diploma in International Education (60 MA credits)
Modules: Towards a Personalised Curriculum; Global Educational Issues; Research Methods.

Year 3 entry: MA Education (International) (60 MA credits – dissertation only).

Taught Modules:
- Towards a Personalised Curriculum (15 credits): UK residential
This module will undertake a critical examination of the construction of the curriculum. What are the purposes of the school curriculum? Who is it for? What is it for? Who designs it? It will also examine issues of power and control, and contrast these ideas with concepts of emancipation/liberation. The sociology of the curriculum will also be examined.

- Global Educational Issues (15 credits): UK residential
This module explores the changing world of international education, especially the expansion and corporatisation of international schools in Asia. It reflects on the ‘nature’ of international identity, both for teachers and students, and critically explores what it means to be ‘international’ in an educational context.

- Research Methods (30 credits): distance learning
This module is a necessary introduction to research and deals with research methods, concepts and issues, offering guidance about how to approach research so as to maximise benefits while minimising problems.

Teaching

The Masters in Education International is a post experience, semi-distance learning programme. The UK based residentials comprise a mixture of lectures, workshops, and small group tasks that are key parts of the course, which not only provide opportunities for participants to review, discuss and challenge ideas but also to share good practice. All subsequent modules are via semi-distance learning.

Further support is provided through modular self-study materials, which comprise both traditional text based and digital resources that are accessed through the KLE; this latter resource is also used to enhance student support and provides a forum for the exchange of ideas and discussion of issues that arise.

A particularly innovative feature of the programme is the opportunity that is provided through the Postgraduate certificate phase of the programme to obtain an award that confirms teaching competence.

To obtain this award participants must complete a 12-week teaching placement module in the international school in which they are employed.

The programme team includes very experienced teacher educators who have responsibility for the provision of the suite of postgraduate education programmes in the School of Public Policy and Professional Practice. They all have formal teaching qualifications and extensive teaching experience in secondary schools across the UK and internationally; they also have substantial experience of teaching on both undergraduate and postgraduate programmes.

Assessment

The academic programme is assessed through written work in the form of essays, case studies and critical reflective reviews; the use of these forms of assessment enables judgements to be made about participants knowledge and understanding of module content and their capacity to critically examine theory in the light of practice and vice versa.

The research proposal and dissertation, which comprise the Masters phase of the programme, enable the assessment of participants’ ability to select, apply and evaluate appropriate research methodologies for their chosen individual study.

The assessment of the Teaching Placement module is structured around an adapted version of the Teaching Standards for England. To satisfy these standards participants must provide evidence of their ability to plan, deliver and assess lessons that are focused on student learning. They also need to compile a portfolio of evidence that supports their case for achieving the standards and complete a critically reflective commentary that draws on the evidence in the portfolio.

Formative assessment in the programme takes a variety of forms, it includes the completion of preparatory tasks for the taught sessions that are used as the basis for discussion, on-line tasks that are used to consolidate or extend the work that has been undertaken in the taught sessions and short presentations that are developed either as individual tasks or from small group discussions.

These activities provide module tutors with opportunities to assess participants level of understanding and engagement, evidence that can subsequently be used during taught sessions to adapt or revise session plans or as the basis for tutorial discussions.

Find information on Scholarships here - http://www.keele.ac.uk/studentfunding/bursariesscholarships/

Read less

  • 1
Show 10 15 30 per pageCookie Policy    X