• University of Derby Online Learning Featured Masters Courses
  • University of Leeds Featured Masters Courses
  • Jacobs University Bremen gGmbH Featured Masters Courses
  • Northumbria University Featured Masters Courses
  • University of Bristol Featured Masters Courses
  • University of Edinburgh Featured Masters Courses
  • Aberystwyth University Featured Masters Courses

Postgrad LIVE! Study Fair

Birmingham | Bristol | Sheffield | Liverpool | Edinburgh

University College London Featured Masters Courses
Southampton Solent University Featured Masters Courses
University of Cambridge Featured Masters Courses
Nottingham Trent University Featured Masters Courses
University of Leeds Featured Masters Courses
"mater"×
0 miles

Masters Degrees (Mater)

We have 3 Masters Degrees (Mater)

  • "mater" ×
  • clear all
Showing 1 to 3 of 3
Order by 
*Welsh language course*. Mae’r cwrs Ysgifennu Creadigol wedi ei rannu’n Rhan 1 a Rhan 2 a rhaid pasio’r rhan gyntaf yn llwyddiannus er mwyn cael mynediad i’r ail ran. Read more
*Welsh language course*

Mae’r cwrs Ysgifennu Creadigol wedi ei rannu’n Rhan 1 a Rhan 2 a rhaid pasio’r rhan gyntaf yn llwyddiannus er mwyn cael mynediad i’r ail ran. Mae Rhan 1 yn cynnwys 3 modiwl 40 credyd yr un sef ‘Themâu Creadigol’, ‘Technegau Cyfansoddi’ a ‘Mathau Llenyddol’. Mae Rhan 2 y cwrs yn cynnwys 1 modiwl 60 credyd sef portffolio o waith creadigol hyd at 20,000 o eiriau, a phennir canlyniad y cwrs cyfan ar farc cyfartalog dwy ran y cynllun. Mater i’w drafod rhwng y myfyriwr a’i gyfarwyddwr academaidd fydd union natur y portffolio, ac mae amryw fodelau’n bosib, e.e. nofel fer, casgliad o storïau byrion neu gerddi, cyfuniad o farddoniaeth a rhyddiaith. Rhoddir ystyriaeth ofalus i ofynion unigol pob myfyriwr wrth bennu union gynnwys y modiwlau, a chynllunnir rhan gyntaf y rhaglen gyda golwg ar y posibiliadau creadigol a all fwydo’r ail ran.

Y prif gyswllt dysgu yw hwnnw gyda’r cyfarwyddwr academaidd a threfnir i’w gyfarfod yn rheolaidd drwy gydol cofrestriad y myfyriwr. At hynny, mae cymuned ôl-radd fywiog o fewn Ysgol y Gymraeg a threfnir cyfres o seminarau wythnosol yn ystod Semester 1 a 2. Yn y seminarau hyn cynigir arweiniad i faterion technegol sy’n berthnasol i’r holl fyfyrwyr ôl-radd, bydd cyfle i glywed cyd-fyfyrwyr yn cyflwyno papurau am eu projectau unigol, a hefyd i ddysgu am ymchwil gyfredol gan staff Ysgol y Gymraeg ac ysgolion academaidd eraill. At hynny, cynhelir seminarau ysgrifennu creadigol rheolaidd a bydd cyfle i glywed awduron gwadd fel Wiliam Owen Roberts, Lloyd Jones, Angharad Tomos ac Ifor ap Glyn yn trafod eu gwaith. Yn ogystal, os yw myfyriwr ôl-radd am ddilyn yn anffurfiol unrhyw un o fodiwlau israddedig yr ysgol er mwyn cyfoethogi ei brofiad dysgu, bydd cyfle iddo wneud hynny.

Cysylltiadau Ymchwil / Cysylltiadau Diwydiannol
Ers rhai blynyddoedd, bu nifer o fyfyrwyr yn Ysgol y Gymraeg yn dilyn cyrsiau MA a noddwyd gan arian o ffynonellau Ewropeaidd, ac y mae hynny wedi arwain at nifer o gysylltiadau gwerthfawr gyda chwmnïau a sefydliadau fel Cwmni Da, Rondo Media, Gwasg Carreg Gwalch, Gwasg y Bwthyn, Canolfan Ysgrifennu Tŷ Newydd, a’r cylchgrawn Barn. Mae’r profiadau gwaith a gafwyd gyda’r cwmnïau a’r sefydliadau hyn wedi cryfhau cyflogadwyedd y myfyrwyr ôl-radd yn fawr.

Rhagolygon Gyrfaoedd
I amryw fyfyrwyr mae cwrs MA yn gyfle i ymestyn eu hastudiaethau israddedig drwy ganolbwyntio ar broject ôl-radd a chyn ymgymryd â chwrs hyfforddiant pellach, e.e. ymarfer dysgu. Yn ddiweddar, mae’r profiadau a’r sgiliau a enillir drwy gwrs MA wedi bod o gymorth i fyfyrwyr wrth sicrhau swyddi gyda chyfnodolion fel Golwg 360 a’r Cymro, gwasg fel Y Lolfa, rhaglen deledu fel Hacio, a Chanolfan Bedwyr ym Mhrifysgol Bangor. I fyfyrwyr eraill, mae MA wedi cynnig sylfaen i ymchwil bellach ar lefel MPhil a PhD.

Read less
The Master of Science in Finance is designed for students who want to enhance their understanding of financial analysis in a very practical environment. Read more

The Master of Science in Finance is designed for students who want to enhance their understanding of financial analysis in a very practical environment.

The program is fully taught in English, making of its international perspective one of its major strengths. Through the observation of professional practices, students are given a unique opportunity to learn the ethical norms of the profession.

Theory is put into practice in the financial markets lab, where students may also earn professional certifications.

Accredited with the French National Association of Grandes Ecoles (La Conférence des Grandes Ecoles).

Program Advantages:

- Privileged use of the financial markets lab, where students get full access to the Bloomberg Professional services

- Professional seminars bridging the gap between theory and market practices

- Extensive integration of real-life examples in a blended-learning approach

Career Opportunities:

- The program prepares students for jobs in the financial analysis and investment management industries.

Program

The Master of Science in Finance is offered on a full-time basis and the curriculum is developed around core courses, including Bloomberg certifications, as well as electives courses and French or other foreign language courses.

Curriculum -

Core and elective courses are spread over two terms of courses. Students gain experience and put theory to practice through an internship or a consulting project in the final term.

Admission & fees

The choice to study abroad is not only an academic decision, but also a financial one. Students need to be aware of the various cost involved in pursuing a master’s at IÉSEG.

Application process -

Admission is based on students’ online application available at https://application.ieseg.fr/ and the examination of the required documents. Admission is offered on an ongoing basis to qualified students on a rolling basis from October 2017.

Application deadlines:

May 26th 2018

Tuition 2018-2019:

€ 16,000 for domestic and international students.

International merit-based scholarships are available.

Funding and Scholarships -

IÉSEG has a merit-based International Scholarship Program with a tuition waiver of 15 to 50% per year. Selection is based on the applicant’s previous academic performance and overall application portfolio.

The scholarship application is automatic; students do not need to apply separately.

All international students are encouraged to check with Campus France and their own government to see if there are any scholarships available. For American students please check with Sallie Mae for private loan options.

Testimonials

"This will be the first time I am studying abroad and IÉSEG was the best choice for me to expand my knowledge in finance both for the location of the campus and from the point of view of my career. It offers me the chance to attend classes that have real practical value because of the access to the Bloomberg financial markets lab. It will also help me prepare for professional certifications, which are my next steps in my career. Apart from that, at IÉSEG I am confident I will have a multi-cultural experience because we will be a mixed group from all the continents of the globe."

Gabriela TEISU, Romania, MFIN 2015

"I chose IÉSEG for many reasons. I know that IÉSEG provides an excellent education for its students, as evidenced by its EQUIS and AACSB accreditations. I was also confident in the quality of education at IÉSEG, as it is a partner school of the Ateneo de Manila University, my alma mater in the Philippines. Moreover, I was very much attracted to IÉSEG’s MSc in Finance course, which includes Bloomberg and Thomson Reuters training — these modules, along with the other MSc in Finance classes, are perfect for the kind of career I am interested in pursuing (research or portfolio management). What’s more, the IÉSEG community is full of international students and faculty, and for me, studying in an international setting is key to being a world-class individual. Finally, what makes IÉSEG the perfect choice is that it has a campus right in Paris, so studying here means that you will live at the heart of one of the most beautiful cities — and countries! — in the world."

Marguerite Amanda TY, Philippines, MFIN 2015

"The reason why I choose the MSc in Finance at IESEG School of Management is because I wanted a school that would give me significant exposure to the international business. With the opening of its Paris campus in La Defense IÉSEG is directly connected with the world’s leading enterprises. Success in a global economic environment requires the combination of academic competence and an active professional network; by studying in an international business hub we will have the invaluable opportunity to make those professional connections on a daily basis. I am excited to join IÉSEG and look forward to benefiting from its future growth while also giving back in whatever possible way I can."

Ricardo Chavez, El Salvador, MFIN 2015Read less

  • 1
Show 10 15 30 per pageCookie Policy    X